Raads­bij­drage Reken­ka­mer­on­derzoek: ‘Onbe­gonnen werk - Een onderzoek naar de verduur­zaming van gemeen­telijk vastgoed in Utrecht’


15 september 2022

Voorzitter, het klimaat warmt oncontroleerbaar op en de gemeente moet het goede voorbeeld geven bij tegengaan klimaatcrisis. Toch faalt Utrecht jammerlijk bij het verduurzamen van de eigen gebouwen, zo oordeelt de Rekenkamer.

In de commissie zei de wethouder dat het verduurzamen van eigen vastgoed ingewikkeld is en geld kost. Hij wil wel verduurzamen maar zei in de commissie: Begin 2023 komt er een plan van uitvoering waarin we ook terugkomen of alles energieneutraal in 2040 is.

Daarmee lijkt hij de doelstellingen ter zijde te schuiven. Dat vinden wij onacceptabel. Dus aan dat plan willen wij wel wat richting geven, want wat ons betreft is gemeentelijk vastgoed wel energieneutraal, uiterlijk in 2040, maar liever zo snel mogelijk en zoveel mogelijk.

En ja, dit verduurzamen kost geld, maar als we ten tijde van de coronacrisis financiële spelregels aanpassen, zoals aanpassen weerstandsvermogen, dat moet dat ook kunnen in deze klimaatcrisis. Voordeel is ook dat we door energieneutraal maken tegelijk besparen op de steeds hoger wordende energiekosten van onze gebouwen. Win-win-win.

Daarom de motie om college op te roepen koersvast te blijven met Volt, EenUtrecht en Bij1.