Raads­bij­drage Ontwik­kel­kader Rondje Stad­s­eiland


15 september 2022

Met het rondje stadseiland wordt er nieuw groen aangelegd en komt er per saldo veel park bij in onze stad. Daar worden we als Partij voor de Dieren natuurlijk wel enthousiast van.

Om deze ontwikkeling aan te grijpen om ook wat extra’s te doen voor dieren en een steentje bij te dragen aan het tegengaan van de biodiversiteitscrisis wil ik nog 1 motie en 1 amendement indienen.

Het amendement dien ik in mede namens Volt, GL, ChristenUnie en D66. Met het amendement voegen we aan de leidende principes in het Ontwikkelkader een 6e leidend principe toe, namelijk Biodiversiteit.

Dit amendement moest natuurlijk een beetje concreet zijn en passend bij het boekje Ontwikkelkader zoals dat er al ligt. Naar aanleiding van het commissiedebat voelden we toch nog de behoefte om dit iets meer concreet uit te werken. Voor elk deelgebied willen we dat de mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit maximaal benut worden. Dat kan per gebied net iets anders uitpakken, en ook over de tijd anders zijn.

De motie dien ik mede namens Volt, GL en CU in.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

Lees verder

Raadsbijdrage Debat Intentiedocument Herontwikkeling Van Heukelomlaan-Berlagestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer