Raads­bij­drage Debat Inten­tie­do­cument Heront­wik­keling Van Heukel­omlaan-Berla­ge­straat


15 september 2022

Dank, voorzitter. De Partij voor de Dieren maakte het in de commissie al duidelijk kenbaar: wij zijn tegenstander van de sloopplannen. Sloop is kapitaalvernietiging, niet duurzaam en het heeft verstrekkende gevolgen voor de bewoners. Bovendien is het hier ook niet noodzakelijk. Mitros heeft erkend dat de woningen te renoveren zijn. Onze fractie dient de zojuist genoemde motie van de Partij van de Arbeid daarom dan ook mede in.