Commis­sie­bij­drage 't Goylaan


5 maart 2020

Bedankt voorzitter. We sluiten ons aan bij de vragen over de financiën. Het is betreurenswaardig dat de eerste herinrichting niet zo succesvol is gebleken. Gezien de verkeersveiligheid kan de onoverzichtelijke verkeerssituatie niet blijven zoals het is, dat moge duidelijk zijn. Als het verkeer niet direct is afgenomen dan rijst bij ons de vraag: wat kan het college daarnaast dan nog doen om de stroom aan auto’s verder te verminderen? Denk aan meer inzetten op carpoolen, en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Er is een maximum aan het aantal auto’s dat daar kan rijden. Er zullen minder auto’s moeten komen. Wij zijn er dus niet rouwig om dat een aantal parkeervakken verdwijnt. En dan een goed punt van de heer Schipper en de heer Dekkers, zijn wij ook benieuwd naar, kan de wethouder uitleggen waarom de inschatting dit keer wel juist zal zijn?

De drie tot vijf bomen die voor dit plan moeten verdwijnen zouden we liever niet gekapt zien. Het college geeft aan mogelijkheden te zien om nieuwe bomen terug te planten. Waar de ruimte het wellicht niet toelaat een boom te plaatsen is er wel ruimte om insectenvriendelijke bloemen en planten te plaatsen. Kan de wethouder daarom toezeggen dat er zo veel mogelijk bomen, maar ook andere vormen van groen zoals insectenvriendelijke bloemen en planten, ervoor terug te plaatsen? En kan de wethouder toezeggen dat daar waar het zicht het niet toe laat om een boom te herplaatsen, te kiezen voor ecologisch waardevolle heesters?