Commis­sie­bij­drage Vast­stelling Bestem­mingsplan Carte­si­us­driehoek Fase 1


11 juni 2020

Een leefbare Cartesiusdriehoek heeft ook impact op de omgeving. We willen het autobezit in de Cartesiusdriehoek ontmoedigen en dat juicht de Partij voor de Dieren toe. Daarbij hoort dan ook dat we voorkomen dat er een effect naar de omgeving ontstaat.

Dit voorstel dat nu voorligt is ook in lijn met het voorbereidingsbesluit waar mijn fractie vorig jaar mee ingestemd heeft.

Met de toevoeging dat verhuur van parkeerplaatsen tussen bedrijven onderling wel mogelijk blijft hebben wij geen groot probleem. Kan de wethouder aangeven of dit onderling gebruik van elkaars parkeerplaatsen nu ook al gebeurt? Of gaat het straks zo zijn dat een van de bedrijven een feestje organiseert en dat dan toch allerlei bezoekers van buiten de stad gefaciliteerd worden in parkeren?

Uiteraard willen we dat die bedrijven hun bezoekers en hun werknemers blijven stimuleren om voora

Daar komt bovenop dat het Werkspoorkwartier momenteel totaal niet fietsvriendelijk is ingericht. Een derde vraag nu we het hier dan toch over hebben is daarom: wanneer kunnen we verwachten dat hier iets aan gedaan wordt?

Samenvattend: dit voorstel kan op onze instemming rekenen, maar onze zorg is nog wel of we hiermee voldoende de auto-aanzuigende werking van het werkspoorgebied tegengaan, of dat we daartoe nog aanvullende maatregelen kunnen nemen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Lees verder

Commissiebijdrage Commissiebijdrage Vaststelling bestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan-Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer