Raads­bij­drage Raads­voorstel Op weg naar een Ruim­te­lijke Strategie Utrecht 2040


9 juni 2020

Groei als doel?

De RSU gaat uit van een groei naar 455.000 inwoners in 2040. Dat is een groei van 29%. De 11 uitgangspunten en het hele document ademt teveel het uitgaan van en zelfs streven naar deze gigantische groei. PvdD vindt dat het een keuze is hoeveel van het ruimteprobleem we in Utrecht oplossen. We moeten keuzes maken of en waar de groei van de stad ruimte krijgt, maar ook heel duidelijk: waar niet. Over de RSU zelf komen we later nog te spreken, aan de uitgangspunten die wij als raad meegeven om te komen tot deze RSU voegt de Partij voor de Dieren graag nog wat toe. Ik introduceer vier amendementen. Het eerste amendement heet: Uitleggebieden voor het ontwikkelen van natuur, energie-opwekking, sport en recreatie. Het gaat erom dat we van de vier denkrichtingen voor de ontwikkeling van gebieden (Koesteren, Inbreiden, Transformeren en Uitleg), die laatste gaan inzetten voor natuur, energie, sport en recreatie. De ruimte in deze gebieden gaan we ook als de stad groeit heel hard nodig hebben als groene long voor al die inwoners.

Het tweede amendement gaat over biodiversiteit en is mede namens GroenLinks. We constateren dat de 11 uitgangspunten die geformuleerd zijn nu voornamelijk mensgericht zijn. In de uitgangspuntennota missen we de notie dat groen ook belangrijk is voor dieren. We hebben in deze wereld ook te maken met een biodiversiteitscrisis. Bij ruimtelijk ontwikkelen zal de samenhang met lokale biodiversiteit een expliciet aandachtspunt moeten blijven. Daarom moet ook biodiversiteit in de RSU een plek krijgen.

Mijn derde amendement gaat ook over groen. Het ontwikkelen en groeien van groen kost tijd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het daarom zaak er vroeg mee te beginnen, om te voorkomen dat gebouwen en wegen al ruim in gebruik zijn maar het groen achterblijft. Groen heeft tijd nodig om te groeien en daarom is volgorde een belangrijk aandachtspunt. Daarom groen voor het rood uit ontwikkelen.

Afsluitend tussendoelen:
Als de volgende RSU tot 2040 gaat lopen dan zou de PvdD het waarderen als er duidelijk wordt geformuleerd hoe we omgaan met de impact hiervan: toenemende druk op voorzieningen, mobiliteit, groen en energievraagstuk. En dat daarbij ook tussendoelen geformuleerd worden voor bijvoorbeeld 2025 en 2030: het vierde amendement.

Voorzitter, dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Evaluatie Utrecht Marketing en Culturele Zondagen

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer