Amen­dement Uitleg­ge­bieden voor het ontwik­kelen van natuur, energie-opwekking, sport en recreatie


9 juni 2020

Amendement 43/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • In de uitgangspuntennotitie vier hoofdrichtingen genoemd worden voor de ontwikkeling van gebieden: Koesteren, Inbreiden, Transformeren en Uitleg;

Overwegende dat:

  • Het onverantwoord is om te groeien ten koste van groen;
  • Er ook ruimte nodig is en in de toekomst nodig zal blijven voor natuur, energie-opwekking, sport en recreatie;
  • Uitleggebieden geschikt kunnen zijn voor deze ontwikkelingen;

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.3 toe te voegen:
  • De richting om te ontwikkelen in Uitleggebieden wordt niet ingezet voor bouw, maar alleen voor de ontwikkeling van gebieden voor natuur, sport, energie en recreatie.
  • De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” dienovereenkomstig aan te passen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD