Amen­dement Uitleg­ge­bieden voor het ontwik­kelen van natuur, energie-opwekking, sport en recreatie


9 juni 2020

Amendement 43/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • In de uitgangspuntennotitie vier hoofdrichtingen genoemd worden voor de ontwikkeling van gebieden: Koesteren, Inbreiden, Transformeren en Uitleg;

Overwegende dat:

  • Het onverantwoord is om te groeien ten koste van groen;
  • Er ook ruimte nodig is en in de toekomst nodig zal blijven voor natuur, energie-opwekking, sport en recreatie;
  • Uitleggebieden geschikt kunnen zijn voor deze ontwikkelingen;

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.3 toe te voegen:
  • De richting om te ontwikkelen in Uitleggebieden wordt niet ingezet voor bouw, maar alleen voor de ontwikkeling van gebieden voor natuur, sport, energie en recreatie.
  • De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” dienovereenkomstig aan te passen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD