Motie Actu­a­li­sering bij lang­lo­pende projecten


28 mei 2020

Motie 99/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van bestemmingsplan bestemmingsplan Heycop.

Constaterende dat:

-De bouwenvelop gebaseerd is op een plan uit de jaren 90.

Overwegende dat:

-Omwonenden vanwege verwijzingen naar dit oude plan door de gemeente, de indruk kregen dat er geen ruimte bestond om verder te kijken naar wat er nog meer mogelijk is;
-Marktontwikkelingen niet stilstaan, nieuwe inzichten ontstaan en ambities (ten aanzien van woningbouwprogramma zoals betaalbare koop) ook doorontwikkelen;
-Een ‘houdbaarheidsdatum’ in de planontwikkelingsfase juist kan bijdragen aan een versnelling in de uitvoering van bouwplannen;
-De gemeente Utrecht een betrouwbare overheid dient te zijn.

Overwegende dat:

-Een inventarisatie te maken van welke andere langlopende projecten (ouder dan 4 jaar) in de komende tijd naar verwachting aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming;
-Te onderzoeken of het juridisch is toegestaan om eerdere afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in stedenbouwkundige plannen) in oude plannen te actualiseren én wat financiële consequenties hiervan zouden zijn.


  Jantine Zwinkels, CDA
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Bulent Isik, PvdA


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, PVV, S&S, CDA, Denk, PvdA

  Tegen

  SP, GL, SBU, CU, D66, VVD