Amen­dement Biodi­ver­siteit in de RSU


9 juni 2020

Amendement 44/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • Er 11 uitgangspunten geformuleerd zijn voor het ontwikkelen van de RSU 2040;
  • Biodiversiteit daarvan geen deel uitmaakt;

Overwegende dat:

  • Door de wereldwijde biodiversiteitscrisis steeds meer plant- en diersoorten het moeilijk hebben;
  • In een verdichtende stad de mogelijkheden om voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid te vinden voor vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren steeds beperkter worden;
  • We bij het ontwikkelen van een ruimtelijke strategie voor Utrecht de impact op de lokale biodiversiteit niet kunnen negeren;
  • Aan beslispunt 1.5 toe te voegen:
  • De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” dienovereenkomstig aan te passen.

Besluit:

De gemeente Utrecht kiest bij ruimtelijke ontwikkelingen voor behoud en versterking van de lokale biodiversiteit, gebruikmakend van de Utrechtse soortenlijst, en werkt daarmee aan een natuurinclusieve stad.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Uitleggebieden voor het ontwikkelen van natuur, energie-opwekking, sport en recreatie

Lees verder

Amendement Groen voor het rood uit ontwikkelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer