Amen­dement Groen voor het rood uit ontwik­kelen


9 juni 2020

Amendement 45/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • De nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” uitgangspunten formuleert voor de ontwikkeling en groei van de stad;

Overwegende dat:

  • Groen en water belangrijke elementen zijn in de ruimtelijke inrichting van de stad;
  • Bij toevoegen van ruimte om te wonen, te werken of te verplaatsen, de hoeveelheid groen evenwichtig en evenredig mee moet groeien;
  • Bij verdichten en het voorzien in de groenbehoefte in de stad, volgorde een belangrijk aandachtspunt is;

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.5 toe te voegen:
  • Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt groen zoveel mogelijk voor het rood uit ontwikkeld, teneinde dat bij de ingebruikname van de nieuw- of herontwikkelde gebieden direct een evenwichtige balans bestaat tussen groen en rood.
  • De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” dienovereenkomstig aan te passen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD