Commis­sie­bij­drage Veiligheid, bestuur en financiën | Program­ma­be­groting 2024


25 oktober 2023

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat voor een veilig Utrecht voor alle mensen. Veiligheid is immers een noodzaak. Ik kan me eigenlijk bij het volledige pleidooi en de vragen door mevrouw Fattal van GroenLinks aansluiten over verwarde personen, femicide en achterlating van vrouwen. Dank hiervoor. Ook goed punt over vuurwerkoverlast van de VVD, wil ik specifiek noemen. Vandaag wil ik mijn beperkte spreektijd voor deze commissie in het kader van veiligheid aandacht vragen voor de brandveiligheid van stallen. Want ook dieren hebben de noodzaak tot veiligheid. Onlangs stelden wij hier schriftelijke vragen over (173/2023 Zorg voor brandveilige stallen in Utrecht). Volgens cijfers die ik ambtelijk heb opgevraagd gaat het om 61 zogenaamde objecten waar dieren worden gehouden. Dieren die opgesloten staan in stallen, zijn bij een stalbrand aan hun lot overgeleverd. Ze verbranden levend, stikken door rook of giftige dampen, of zij raken ernstig gewond. In 2021 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog een rapport uit over hoe de aanpak van stalbranden tekortschiet. Afgelopen maand waarschuwden zij opnieuw: er gebeurt veel te weinig.

Utrecht ziet zichzelf als een diervriendelijke stad, die goed zorgt voor haar dieren. De Partij voor de Dieren zou willen dat de gemeente Utrecht het goede voorbeeld geeft. Wij willen dat in stallen en op andere bedrijven waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden strikt wordt gehandhaafd op brandveiligheid. En wij zouden graag zien dat de burgemeester zich ook hiervoor hard wil maken.
Is de burgemeester bekend met dit onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Zo nee, is zij bereid zich hierin te verdiepen?

Eén van de maatregelen die de Onderzoeksraad noemt zijn inspecties op brandveiligheid, waaronder een grondige elektrakeuring. In de beantwoording van de SV staat dat er binnen de beperkte beschikbare capaciteit keuzes gemaakt moeten worden. Het college geeft aan dat zij met de VRU in overleg zullen gaan of zij preventieadviezen kunnen geven aan Utrechtse veehouders inclusief de veehouderijen van de UU, kinderboerderijen en de Utrechtse steedes. Dus geen controles, maar alleen adviezen, en daarvan weten we dus niet eens zeker of die gaan worden gegeven. (En het college belooft het niet voor asielen, dierenpensions of opvanglocaties.)

Wij snappen dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar we snappen niet hoe controleren op brandveiligheid van stallen daarin niet wordt meegenomen, omdat de gevolgen rampzalig zijn wanneer er een stalbrand uitbreekt. Kan de burgemeester zich de zorgen van de Partij voor de Dieren voorstellen? En in hoeverre is burgemeester bereid om met de VRU in gesprek te gaan om toch op zoek te gaan naar manieren om ondanks beperkte capaciteit een vorm van stalcontroles in te voeren? Denk bijv. aan steekproeven waarbij gelijk beboet kan worden bij overtreding van de regels. Eventueel vooraf aankondigen dat er binnen afzienbare tijd steekproeven gaan plaatsvinden zodat men de stallen op orde kan brengen. In hoeverre kan de burgemeester iets met dergelijke suggesties? Wij hopen echt dat de burgemeester zich hier verantwoordelijk voor wil voelen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt sowieso al dat er meer geld naar Handhaving moet, helaas is dat niet het geval. Nu denken wij eraan om met een voorstel te komen waarbij we extra geld uittrekken voor een boa die kan controleren op de brandveiligheid van stallen, en die kan adviseren op het verbeteren van stallen op brandveiligheid, al dan niet in samenwerking met de VRU. Hoe denkt de burgemeester over dit idee? Tot zover vandaag, dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie | Programmabegroting 2024

Lees verder

Commissiebijdrage Ruimtelijke Ordening en grondzaken | Programmabegroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer