Commis­sie­bij­drage Veiligheid, Bestuur en Financiën Voor­jaarsnota 2023


28 juni 2023

Ook de Partij voor de Dieren wil geen bezuinigingen op handhaving, maar zoals net al in mijn interruptie aan de VVD gesteld: we hebben ook zorgen wat betreft de prioritering omtrent handhaving.

Zo gaat er jaarlijks 65.000 euro uitgetrokken worden voor tien extra toezichtscamera's, waardoor Utrecht nog voller komt te hangen met opnameapparatuur, wat ten koste gaat van de privacy en ook ten koste kan gaan van de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Er zijn ook weer kosten gemoeid met het onderhoud van de camera's, het opleiden van operators, het bekijken van de beelden, etc. De Partij voor de Dieren vindt dat de inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag in een door de rechter aangewezen risicogebied. Die 65.000 is bijna twee derde van het bedrag dat nog nodig is om vierentwintiguurszorg te leveren aan dieren in nood: een ton, voorzitter. Daarmee kan de veiligheid van dieren in onze gemeente drastisch worden verbeterd. Gisteravond hebben wij hier al een punt van gemaakt in de commissie financiën. Maar dit illustreert mijn punt over prioritering.

Ander voorbeeld. Het is de Partij voor de Dieren een raadsel waarom dit college het nodig acht om zoveel evenementen te faciliteren. Afgezien van het feit dat de horeca en evenementen leges niet kostendekkend zijn, waardoor de gemeente dus geld moet toeleggen, kost de handhaving op horeca en festivals ook veel mankracht, zowel bij de politie als bij de boa's. En dat terwijl deze mensen zo hard nodig zijn om in te zetten voor andere problematiek. Is de burgemeester het met de Partij voor de Dieren eens dat het billijk maar ook noodzakelijk is om te matigen in deze stad wat betreft horeca en festivals zodat politie en handhavers hun handen vrij krijgen om zich bezig te houden met urgentere zaken?

Tot slot. Begin mei berichtten de media over bevindingen van de Rijksrecherche dat het omkopen ambtenaren een verdienmodel is geworden in het criminele milieu. Met name persoonsgegevens, zoals naam, adres, kentekens, nummers van paspoort of rijbewijs, is zeer gewilde informatie, waar grof geld voor wordt betaald. De Rijksrecherche ziet in hun onderzoeken ook dat er een relatie is tussen gelekte informatie en excessief geweld in het criminele milieu, en dat het niet over slechts incidenten gaat. Onze partij hoort graag van de burgemeester in hoeverre het college kennis heeft genomen van deze problematiek, en in hoeverre dit volgens de burgemeester aanleiding vormt om maatregelen te nemen binnen de gemeente Utrecht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer