Commis­sie­bij­drage Volks­ge­zondheid, Onderwijs, Werk en Economie Voor­jaarsnota 2023


28 juni 2023

Ik heb op drie onderwerpen inbreng. Eerst iets over locatieprofielen en grootschalige evenementen, dan ga ik in op citymarketingcampagnes en tot slot de eiwittransitie.

Geen grote evenementen in het broedseizoen

Zoals bekend is de Partij voor de Dieren geen voorstander van grootschalige evenementen in en rondom ecologisch waardevolle gebieden. Daar komen problemen van voor dieren, natuur en milieu. Recentelijk nog bij Verknipt festival, waar mijn fractie al vragen over heeft gesteld. Mijn fractie wacht nog steeds op de locatieprofielen. De besluitvorming hierover door de raad verwachten wij niet vóór het voorjaar van 2024: te laat voor het volgende broedseizoen dus. Om te voorkomen dat er ook dan weer leed geschiedt, willen wij dat er geen festivals van de zwaarste categorie plaatsvinden bij natuurgebieden, parken en plassen. Kan de wethouder ervoor zorgen dat deze daar niet mogen plaatsvinden in het broedseizoen van 2024, aangezien de locatieprofielen dan waarschijnlijk nog niet door de raad heen zijn? Graag een toezegging.

Utrecht, Heart of Health

Dan de promotiecampagne met een niet heel inspirerende naam “Utrecht, Heart of Health”. De Partij voor de Dieren is geen groot voorstander van citymarketing, dat is al bekend. Ook deze campagne zien wij dus liever niet. Wat ons betreft kunnen de 50.000 euro per jaar voor het “aanscherpen” van deze campagne, en ook bijvoorbeeld de 228.000 euro jaarlijks voor “bevordering zakelijk toerisme” zinvoller besteed worden. En via Utrecht Marketing lopen nog meer campagnes. Aan de wethouder dus de vraag om deze citymarketingcampagnes te stoppen. Kan de wethouder dat toezeggen? Want toeristenbelasting levert weliswaar wat geld op, maar laten we ons daar niet afhankelijk van maken en stoppen met sturen op groei. Dat is beter voor de leefbaarheid en verlicht de druk op het groen.

Eiwittransitie

Over de eiwittransitie hebben we vorig jaar heel wat vragen gesteld. Jammer dat er in de Voorjaarsnota naast gezonde voeding in de klas maar weinig stil wordt gestaan bij het belang van duurzaam en gezond eten. Dat terwijl het aanpakken van de klimaatcrisis een van de hoofdpijlers is van dit college. Mijn fractie had daar toch wel meer verwacht. Laten we inwoners stimuleren de juiste keuzes te maken voor het klimaat. Plantaardig eten speelt daarin een grote rol. In Groningen is de wethouder Eiwittransitie hard bezig om de stad koploper eiwittransitie te maken. Vorig jaar wilde ons college niet meegaan in ons verzoek om zelf ook een wethouder eiwittransitie in het leven te roepen. Kan het college er wel in meegaan om mee te doen met de race en Utrecht koploper eiwittransitie te laten worden – of in ieder geval te gaan voor een gedeelde eerste plaats? Wordt de wethouder daar ook enthousiast van? Graag een reactie.

En om nog even terug te komen op citymarketing: als we dat dan doen, kunnen de middelen dan niet gaan naar een gecoördineerde stadscampagne voor een “veggiedag” in horecagelegenheden? Daar kan mijn fractie nog wel in mee gaan. Hoe denkt het college daarover? Graag een toezegging dat zo'n campagne er komt.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de bieb. Fijn dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat de hoogste nood is opgevangen. Mijn fractie hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over structurele plannen en wacht de gemeentelijke visie die wat vertraagd is dan ook met spanning af.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid, Bestuur en Financiën Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn, Groen, Openbare Ruimte en Mobiliteit Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer