Commis­sie­bij­drage Voor­ge­nomen beslissing op aanvraag van COA Meentweg 168 De Meern (Klein­schalige opvang AMV'ers)


16 januari 2020

De PvdD is voorstander van deze kleinschalige opvang op deze plek op deze manier. Het gaat hier om kwetsbare jongeren die een stabiele opvang en goede begeleiding nodig hebben. Onze fractie is blij dat Utrecht hieraan meewerkt.

Het is begrijpelijk maar ook wel jammer dat de buurt hier bezwaar tegen aan tekent.

Net als veel andere fracties zouden wij graag zien dat het onveiligheidsgevoel, dat in de buurt leeft, meer dan nu erkend wordt en dat er goede afspraken komen om dit aan te pakken, en dan vooral op gebied van toezicht en handhaving. Ik ben op locatie geweest en ik heb gezien wat er speelt in de buurt.

We zouden ook graag zien dat er zowel uit de opvang als uit de buurt initiatieven komen om de verschillen te overbruggen, bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten, en hopen dat de wethouder hier een rol wil spelen. Want door samen te eten, of samen te werken leren buurt en opvang elkaar gewoon kennen en begrijpen.