Raads­bij­drage De Machi­nerie


19 december 2019

Cultuur is een vorm van immateriële waarde die het leven verrijkt en mensen helpt daar betekenis aan te geven. Wij als gemeente hebben de verantwoordelijkheid om de cultuursector in zijn volledige breedte vitaal en levendig te hebben. Een vooruitstrevend instituut voor film en beeldcultuur vult een gat in het Utrechtse cultuurportfolio.

De Partij voor de Dieren vindt ook dat we hier een zeer fors bedrag gaan investeren. Tegelijkertijd ligt er een ambitieus plan voor. Een plan waarmee we filmcultuur naar een hoger niveau kunnen tillen. En ook een plan waarbij nadrukkelijk ook scholieren en studenten meer bij filmcultuur betrokken worden en een kans krijgen zich hier verder in te ontwikkelen.

De verhuizing naar het Werkspoorkwartier is gewaagd en ambitieus. Maar ook logisch. Er is veel geld mee gemoeid, om deze voorziening waar de hele stad gebruik van kan gaan maken mogelijk te maken. Er wordt nu voor een aantal jaar een garantie gegeven en de Partij voor de Dieren wil daarbij wel benadrukken dat die garantie daarna ook wel moet ophouden, met nu al drie vaste (grote) spelers in de cultuurnota moet er genoeg ruimte overblijven voor andere organisaties in de stad.

We moeten ook niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en al met al heeft de Partij voor de Dieren voldoende vertrouwen in de verschillende partners die dit plan samen willen gaan uitvoeren.

Eén ding zit ons nog wel dwars en dat gaat over het gebouw. Het gebouw staat in een stenige omgeving die op dit moment niet bepaald fietsvriendelijk is. Bij de uitwerking van het plan is écht een aandachtspunt dat dit moet worden verbeterd.

Het pand waar het moet gaan gebeuren is op dit moment nu niet bepaald duurzaam. Het voorstel nu is dat wij als gemeente gaan investeren in een Coöperatieve Vereniging die op haar beurt het pand gaat verbouwen.

Het is urgent om gebruik van grondstoffen en energie overal tot een minimum te beperken. En zeker ook hier, vanwege het pand zelf, maar ook vanwege de publiekstrekker die de Machinerie moet worden en de voorbeeldfunctie die het in die zin kan vervullen.

Wij willen graag dat, nadat de investeringsbijdrage is vastgesteld, en de plannen verder worden uitgewerkt, hier goede en ook concrete maatregelen op komen. Het bouwbesluit belet ons om daar keiharde eisen op te stellen, maar wat natuurlijk wél kan is met de vereniging en de pandeigenaar het gesprek aan gaan, hen wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Bijvoorbeeld met informatie over mogelijkheden, met ondersteuning bij het maken van maatregelen en misschien ook wel ondersteuning bij het vinden van financieringsmogelijkheden specifiek voor dit soort maatregelen.

Voor de duidelijkheid benadruk ik hierbij: de Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat we hierover keiharde afspraken maken, maar juridisch en financieel is dat in dit voorstel geen optie. Daarom bedoelen we echt: we willen dat de wethouder zich er serieus voor inzet en de vraag bij de partijen neerlegt, maar het is vervolgens aan die partijen om ja of nee te zeggen op het verzoek van de wethouder. We zijn ons ervan bewust dat we niets kunnen eisen.

En naast dat we graag concreet willen dat de wethouder hierover het gesprek aan gaat, willen we ook dat we als raad op de hoogte worden gesteld van voorgenomen maatregelen aan pand en buitenruimte, zodat we ook kunnen controleren wat de inzet van onze wethouder daarop is geweest.

Dit hebben we in een motie gevat.

Tot slot willen we alle organisaties die samen de coöperatieve vereniging gaan vormen, veel succes wensen bij het binnen budget realiseren van een mooie toekomst voor filmcultuur in Utrecht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak

Lees verder

Commissiebijdrage Voorgenomen beslissing op aanvraag van COA Meentweg 168 De Meern (Kleinschalige opvang AMV'ers)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer