Motie Machi­nerie Duurzaam


20 december 2019

Motie 490/2019

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het raadsvoorstel investeringsbijdrage De Machinerie op 19 december 2019,

Constaterende dat:

 • Het plan is om de locatie Central Studios te gaan verbouwen tot de Machinerie;
 • De gemeente gaat investeren we in een Coöperatieve Vereniging (CV) die op haar beurt investeert in een pand van een particuliere eigenaar;
 • In het inhoudelijk plan De Machinerie dat nu voorligt summier iets staat over duurzaamheid, maar niet concreet inzichtelijk gemaakt wordt wat dit moet opleveren en welke energieprestatie het gebouw straks zal hebben;
 • De Machinerie als het goed gaat veel bezoekers uit de stad zal trekken die grotendeels met de fiets zullen komen en dat de omgeving van de Machinerie nu niet fietsvriendelijk is;
 • Pas na vaststellen van het investeringsbesluit, aan de uitwerking van randvoorwaarden wordt begonnen;

Overwegende dat:

 • De Machinerie ook een voorbeeldfunctie kan hebben voor het publiek, de scholieren en studenten die de locatie straks bezoeken;
 • De wethouder in de commissie aangaf dat duurzaamheid en mobiliteit onderdeel zijn van de voorwaarden om akkoord te gaan met investeren in de Machinerie;
 • De wethouder in de commissie niet kon toezeggen de raad van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te stellen;
 • Duurzaamheidsmaatregelen die verder gaan dan het Bouwbesluit bovenwettelijk zijn en niet afgedwongen kunnen worden, maar het altijd mogelijk is om wel het gesprek aan te gaan over verdergaande maatregelen en hierin als gemeente een stimulerende rol aan te nemen;
 • Dat het klimaat gebaat is bij zo duurzaam mogelijke gebouwen en wanneer we als gemeente indirect investeren in een pand, het dan wél wenselijk is dit zo duurzaam mogelijk te doen;

Roept het college op:

 • De Coöperatieve Vereniging vriendelijk te verzoeken om in het definitieve ontwerp voor de Machinerie te kiezen voor circulair verbouwen, vergaande duurzaamheidsmaatregelen en daarbij te streven naar een BREAAM renovatie certificaat;
 • De raad zo spoedig mogelijk per raadsbrief te informeren over de voorwaarden en afspraken die met de Machinerie gemaakt gaan worden met betrekking tot duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit;
 • De raad bij de visie op het Werkspoorgebied ook te informeren over de inrichting van de openbare buitenruimte en voorgenomen maatregelen om de omgeving van de Machinerie fietsvriendelijker te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, CU, PvdA, VVD

Tegen

D66, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, Denk

Lees onze andere moties

Motie (Tijdelijke) natuur bij het Nieuwe Zandpad

Lees verder

Amendement Waar zijn die parkeerplaatsen bij Vrouwjuttenhof voor nodig?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer