Amen­dement Waar zijn die parkeer­plaatsen bij Vrouw­jut­tenhof voor nodig?


23 januari 2020

Amendement 02/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 23 januari 2020, ter vaststelling van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vrouwjuttenhof,

Constaterende dat:

  • In het bestemmingsplan Vrouwjuttenhof in totaal 40 parkeerplaatsen worden toegevoegd bij 33 nieuwe woningen;
  • Hiermee wordt gekozen voor een parkeernorm aan de bovenkant van de bandbreedte van de nota stallen en parkeren (parkeernorm van grofweg 1,3 parkeerplaats per woning);
  • De nota stallen en parkeren stelt dat in verband met verdichting in binnenstedelijke gebieden voor lagere parkeernormen moet worden gekozen;
  • Grote delen van de binnenstad autoluw moeten gaan worden met onder andere plannen voor de nabij Vrouwjuttenhof gelegen gebieden Oudegracht en Tolsteegbrug;
  • Met het nabijgelegen Station Vaartsche Rijn er al een goede OV-voorziening op loopafstand is;
  • Er al meerdere parkeergarages op loopafstand zijn;
  • Op basis van de onderkant van de bandbreedte van de parkeernorm hier ongeveer 25 parkeerplaatsen geplaatst zouden moeten worden in plaats van 40;
  • Het tegen het huidige parkeerbeleid indruist en simpelweg onverstandig is om hier meer parkeerplaatsen toe te voegen dan echt nodig is, aangezien dit het moeilijker maakt om het autoverkeer te doen laten afnemen in de binnenstad en daarmee de verblijfskwaliteit te verbeteren;

Overwegende dat:

Besluit aan beslispunt 4 toe te voegen:

“Met dien verstande dat het aantal toe te voegen parkeerplaatsen in het bestemmingsplan wordt verminderd van 40 naar 25 parkeerplaatsen en dat het bestemmingsplan in overeenstemming hiermee wordt aangepast.”

Tim Homan, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Machinerie Duurzaam

Lees verder

Motie Behoud het groene en sociaal veilige karakter van de buitenruimte Vrouwjuttenhof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer