Commis­sie­bij­drage UCK Voor­jaarsnota 2019


26 juni 2019

We spreken volgende week in de commissie uitgebreider over het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten) en over amateurkunst voor Utrechters. Op de gisteren ontvangen brief gaan we in die commissie in. Omdat er echter zoveel financiële ellende door dit dossier verweven zit, gaat de Partij voor de Dieren er ook in het kader van deze Voorjaarsnota even op in.

De afhandeling die nu door het college voorgesteld wordt leidt, hoogstwaarschijnlijk, tot een failliet van het UCK. Dat heeft verstrekkende gevolgen: door de afhandeling daarvan gaan instrumenten en apparatuur verloren voor de stad, het pand kan niet direct beschikbaar zijn, nieuwe initiatieven krijgen het moeilijk omdat ze goodwill moeten betalen, en er zullen maatschappelijke kosten gemaakt worden door het UWV voor de ontslagen medewerkers en door de gemeente door rechtszaken die medewerkers en UCK aanspannen.

De Partij voor de Dieren denkt daarom dat een heroverweging van de afhandeling noodzakelijk is en zou het liefst zien dat de gemeente opnieuw met het UCK in gesprek gaat om tot een constructieve oplossing te komen. De Partij voor de Dieren stelt in het kader van de Voorjaarsnota twee dingen voor:

1. Voorkomen dat nieuwe initiatieven niet kunnen beschikken over materialen en instrumenten. Voorkomen dat een curator alle investeringen in het pand en in de inventaris, zoals instrumenten en apparatuur, teniet doet. Dit kan door als gemeente dit op te kopen en terug te verhuren, zoals ook in bijvoorbeeld Woerden en Almere is gedaan. Is de wethouder bereid om met het UCK in gesprek te gaan over mogelijkheden, en om zelf bij andere gemeenten te oriënteren hoe zij hiermee constructief zijn omgegaan?

2. Voorkomen dat nieuwe initiatieven een rekening voor goodwill voorgeschoteld krijgen, en daardoor niet kunnen of durven te starten. Dit kan mogelijk via een tussenvorm zoals een betaalstichting zoals dat in Haarlem is ingezet. Ook op dit punt: is de wethouder bereid om met het UCK in gesprek te gaan over mogelijkheden, en om zelf bij andere gemeenten te oriënteren hoe zij hiermee constructief zijn omgegaan?

Al met al, en daar zullen we volgende week verder over komen te spreken, wil de Partij voor de Dieren een heroverweging van de afwikkeling: door een overeenkomst te maken met de getroffen medewerkers, en/of UCK tijd te gunnen tot bijvoorbeeld eind dit jaar. Voorkómen van een faillissement voorkomt persoonlijk leed bij betrokken medewerkers. En als we daarmee ook het pand beschikbaar kunnen houden, loopt de gemeente ook geen huur mis.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Economie en Stadspromotie Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling, wonen en stationsgebied Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer