Commis­sie­bij­drage Economie en Stads­pro­motie Voor­jaarsnota 2019


26 juni 2019

Economie

Vorig jaar gaven we de wethouder Economie het boek Donut Economie. Onze vraag is: heeft hij het gelezen en wat vond hij ervan? Wat vindt hij van de stelling dat een samenleving gezond is als er een sociale ondergrens is, met daarbij een ecologisch plafond? En heeft hij vanuit het boek inzichten opgestoken die hij verwerkt in dit beleid?

In de Voorjaarsnota is het programma Economie anders ingedeeld. We zien meer nadruk op “toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid”. Tot voor kort wilde Utrecht nog de beste vestigingsplaats zijn voor bedrijven, en ook in het coalitieakkoord werden economie en vestigingsklimaat naadloos aan elkaar verbonden. Mogen wij ervan uitgaan dat het college stopt met het binnenhengelen van steeds nieuwe bedrijven, of is deze doelstelling gewoon anders en 'positiever' opgeschreven?

We hebben de nieuwe voorzitter van Centrum Management Utrecht nu al vaak in het openbaar horen zeggen dat Utrecht te weinig bezoekers krijgt. Ook geven huidige bezoekers te weinig uit in onze winkels, vindt CMU. Ondertussen vestigen steeds nieuwe, grote vervuilende merken zich in de stad. Is de wethouder het met ons eens dat onze binnenstad steeds meer een wegwerpeconomie wordt die drijft op het doen van impulsaankopen van spullen en kleding die we eigenlijk niet nodig hebben? En ziet hij kansen om het aantal eenvormige ketenwinkels voor de massa te doen afnemen voor een meer specialistisch en duurzaam winkelaanbod in de stad?

Festivalisering

De vele evenementen in Utrecht leiden regelmatig onbedoeld tot schade aan de omgeving en zorgen voor overlast voor de omgeving, bijvoorbeeld door geluid, geur en afval. Vorig jaar pleitten we nog voor meer toezicht en handhaving, maar een motie van ons om meer VTH (vergunningen, Toezicht en Handhaving) in te zetten, en dit mogelijk te maken uit de meeropbrengsten van de toeristenbelasting, werd nog weggestemd. Deze Voorjaarsnota maakt wel extra middelen beschikbaar voor extra handhavers, daar zijn we blij mee. En het laat ook maar zien dat onze aanjaagrol nodig is.

De festivals in Utrecht kunnen nog wel wat duurzamer, en steeds als wij vragen om meer duurzame festivals, verwijst de wethouder naar de locatieprofielen. Deze zijn pas einde van het jaar klaar, en gaan nog later in, wat betekent dat duurzame festivals nog wel even op zich laten wachten.

Onlangs zagen we een aantal concept-locatieprofielen in. De gemeente neemt daar werkelijk geen enkele regierol op, en stelt ook helemaal niets verplicht als het gaat om duurzaamheid. Nu is dit niet de plek om lang over locatieprofielen te praten, maar wij hebben verduurzaming nooit afgeschoven naar die locatieprofielen. Dat heeft het college gedaan. Daarom graag de volgende toezegging: is het college bereid om de paragraaf duurzaamheid te herschrijven en daarin een veel krachtiger standpunt in te nemen als het gaat om: afbouwen dieselaggregaten, verplicht stellen van hardcups in plaats van wegwerpplastic (met de troep van Koningsnacht en de Canal Pride in ons achterhoofd), afval scheiden.

Stadspromotie

Het college is druk bezig met het organiseren van de Vuelta, en ondertussen moet alweer een ander topevenement naar Utrecht gehaald worden: het Eurovisie Songfestival. Vraag: kan het college toezeggen geen euro vrij te maken voor dit evenement?