Mon­de­linge vragen Afval Canal Pride


Indiendatum: 28 jun. 2018

Mondelinge vragen 1, 28 juni 2018

Op 16 juni jl. vond het feestelijke Canal Pride plaats, maar helaas was het zondag niet zo’n feest voor het milieu. Hoewel op straatniveau zondag is schoongemaakt, zijn de werven en het water pas op maandag opgeruimd. Door het late opruimen is veel afval, waaronder veel plastic, ballonnen en plastic confetti, van de kade in het water gewaaid. Daardoor is het afval verder verspreid, met alle gevolgen voor het milieu en dieren van dien.

Bovendien is er geconstateerd dat er nog steeds plastic confetti is gebruikt, ondanks dat de gemeente dit afraadt. Daarnaast is het gebruik van ballonnen erg schadelijk voor het milieu. De PvdD heeft daarom de volgende vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van troep na de UPC?

2. Kan het college ervoor zorgen dat in het vervolg bij de UCP en andere evenementen alle troep nog in dezelfde nacht na het evenement wordt opgeruimd? Zo nee, waarom niet?

3. Kan in de vergunning voor de UCP en andere evenementen worden opgenomen dat de organisatie geen plastic confetti (maar slechts bio-afbreekbare confetti) en ballonnen gebruikt tijdens het evenement?

4. Ziet het college mogelijkheden om in de vergunning voor de UCP en andere evenementen ook een voorwaarde op te nemen dat de bezoekers geen plastic confetti (maar slechts bio-afbreekbare confetti) en ballonnen gebruiken tijdens het evenement?

De Canal Pride vindt nu plaats tijdens het broedseizoen. Jonge vogels kunnen dan nog niet wegvliegen van de overlast die de boten veroorzaken. Ze kunnen hier veel stress van ondervinden.

5. Is het college bereid om in overleg te gaan met de organisatie van de Canal Pride over de mogelijkheid om de Canal Pride een aantal weken later in het jaar, na het broedseizoen te organiseren?

Indiendatum: 28 jun. 2018
Antwoorddatum: 28 jun. 2018

Mondelinge vragen 1, 28 juni 2018

Op 16 juni jl. vond het feestelijke Utrecht Canal Pride (UCP) plaats, maar helaas was het zondag niet zo’n feest voor het milieu. Hoewel op straatniveau zondag is schoongemaakt, zijn de werven en het water pas op maandag opgeruimd. Door het late opruimen is veel afval, waaronder veel plastic, ballonnen en plastic confetti, van de kade in het water gewaaid. Daardoor is het afval verder verspreid, met alle gevolgen voor het milieu en dieren van dien.

Bovendien is er geconstateerd dat er nog steeds plastic confetti is gebruikt, ondanks dat de gemeente dit afraadt. Daarnaast is het gebruik van ballonnen erg schadelijk voor het milieu. De PvdD heeft daarom de volgende vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van troep na de UPC?

De Canal Pride is inderdaad een prachtig en groeiend evenement, maar brengt uitdagingen met zich mee wat betreft bezoekersstromen, schoonmaak, het tegengaan van het ontstaan van afval en het verwerken van afval en de rol van het publiek daarbij. Een en ander vraagt om een evaluatie van de meest recente Canal Pride. De gemeente en de betrokken organisaties zullen die taak de komende tijd gezamenlijk oppakken.

De verantwoordelijkheid voor het na het evenement schoon opleveren van de openbare ruimte ligt bij de organisatie. De organisatie kan het schoonmaken zelf doen of anderen daarvoor inhuren. Zowel vorig jaar als dit jaar is daartoe Stadsbedrijven ingehuurd. Daarbij is echter een verkeerde inschatting gemaakt. Het evenement was zeker twee keer zo groot als vorig jaar. Daardoor verliep de schoonmaak na afloop van de Canal Pride niet goed. De inzet van Stadsbedrijven was ongeveer net zo groot als vorig jaar, terwijI het evenement twee keer zo groot was. Nadat dit is vastgesteld, heeft Stadsbedrijven alsnog aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren. De omgeving is daarover via een wijkbericht geïnformeerd.

2. Kan het college ervoor zorgen dat in het vervolg bij de UCP en andere evenementen alle troep nog in dezelfde nacht na het evenement wordt opgeruimd? Zo nee, waarom niet?

Het streven is om de vervuiling zo snel mogelijk na het evenement op te ruimen, maar wij kunnen niet voor alle evenementen garanderen dat het nog dezelfde nacht gebeurt. Dat is afhankelijk van de locatie en de eindtijd van het evenement. Als een evenement laat op de avond eindigt, betekent het dat in de nachtelijke uren moet worden schoongemaakt. Vanwege de geluidsoverlast is dat niet in alle gevallen wenselijk.

3. Kan in de vergunning voor de UCP en andere evenementen worden opgenomen dat de organisatie geen plastic confetti (maar slechts bio-afbreekbare confetti) en ballonnen gebruikt tijdens het evenement?

Zie antwoord bij vraag 4

4. Ziet het college mogelijkheden om in de vergunning voor de UCP en andere evenementen ook een voorwaarde op te nemen dat de bezoekers geen plastic confetti (maar slechts bio-afbreekbare confetti) en ballonnen gebruiken tijdens het evenement?

Het gebruik van ballonnen en confetti raden wij af. Wij stimuleren de organisatoren om na te denken over alternatieven. Voortaan zullen wij in de vergunning opnemen dat alleen gebruik mag worden gemaakt van biologisch afbreekbare confetti en ballonnen. Wij zullen met de organisatie in het kader van de evaluatie waar ik zojuist over sprak in gesprek gaan om te bekijken hoe zij bezoekers daarop kunnen wijzen.

De Canal Pride vindt nu plaats tijdens het broedseizoen. Jonge vogels kunnen dan nog niet wegvliegen van de overlast die de boten veroorzaken. Ze kunnen hier veel stress van ondervinden.

5. Is het college bereid om in overleg te gaan met de organisatie van de Canal Pride over de mogelijkheid om de Canal Pride een aantal weken later in het jaar, na het broedseizoen te organiseren?

Een ander tijdstip voor de Canal Pride ligt niet voor de hand. De Canal Pride staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het grotere Midzomergrachtfestival. Die timing heeft verbinding met de internationale gay pride-parades die overal ter wereld plaatsvinden. Die gaan terug tot 1969 in New York. De roze week en de roze zaterdag vinden allebei plaats in de tweede helft van juni. Wij willen daaraan zeker niet tornen. Het tijdstip heeft een eigen waarde. lk kan mij echter voorstellen dat extra maatregelen ter bescherming van jonge vogels misschien mogelijk zijn. lk houd mij voor suggesties ter zake aanbevolen.