Monde­linge vragen Huis­die­ren­stickers voor hulp­diensten


Indiendatum: 14 jun. 2018

Mondelinge vragen 6, 14 juni 2018

Op 30 mei jl. las de Partij voor de Dieren in de Telegraaf[1] dat de politieke partij Westland Verstandig het college van B&W in de gemeente Westland gaat verzoeken de zogenaamde ‘huisdierensticker’ via het gemeentehuis gratis te verstrekken aan huisdiereigenaren. Deze sticker kun je op de voordeur of het raam plakken, zodat hulpdiensten in geval van nood meteen weten hoeveel dieren in huis zijn. In België wordt de sticker al langer gebruikt en daar is het een groot succes. Westland Verstandig heeft bij een aantal Belgische gemeenten navraag gedaan en de stickers worden daar veel gebruikt. Ook in Utrecht krijgen we regelmatig de vraag waar dergelijke stickers te verkrijgen zijn, want die zijn nu lastig te vinden. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het college bekend is met dergelijke stickers en vindt de huisdierensticker ook een goed idee voor de gemeente Utrecht. De PvdD heeft daarom de onderstaande vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor hulpdiensten praktisch en voor huisdieren en hun verzorgers een veiliger idee is als een dergelijke sticker op de ruit of voordeur van een huis te zien is? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om dergelijke huisdierenstickers gratis te verstrekken aan inwoners van Utrecht, via het stadskantoor en de wijkbureaus (net als de Nee-Nee stickers voor de brievenbus[2])? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om actief naar bewoners te communiceren (via gemeentelijke communicatiemiddelen en hulpdiensten) dat de stickers bestaan en worden aangeboden via de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

[1] Zie ook www.wos.nl/sticker-moet-brandweer-wijzen-op-huisdieren-in-brandende-woning/nieuws/item?1085511

[2] En straks de JA-JA sticker

Voorbeelden van huisdierenstickers

Indiendatum: 14 jun. 2018
Antwoorddatum: 14 jun. 2018

Mondelinge vragen 6, 14 juni 2018

Op 30 mei jl. las de Partij voor de Dieren in de Telegraaf[1] dat de politieke partij Westland Verstandig het college van B&W in de gemeente Westland gaat verzoeken de zogenaamde ‘huisdierensticker’ via het gemeentehuis gratis te verstrekken aan huisdiereigenaren. Deze sticker kun je op de voordeur of het raam plakken, zodat hulpdiensten in geval van nood meteen weten hoeveel dieren in huis zijn. In België wordt de sticker al langer gebruikt en daar is het een groot succes. Westland Verstandig heeft bij een aantal Belgische gemeenten navraag gedaan en de stickers worden daar veel gebruikt. Ook in Utrecht krijgen we regelmatig de vraag waar dergelijke stickers te verkrijgen zijn, want die zijn nu lastig te vinden. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het college bekend is met dergelijke stickers en vindt de huisdierensticker ook een goed idee voor de gemeente Utrecht. De PvdD heeft daarom de onderstaande vragen:

  1. Is het college het met de PvdD-fractie eens dat het voor hulpdiensten praktisch en voor huisdieren en hun verzorgers een veilig idee is als een dergelijke sticker op de ruit of voordeur van een huis te zien is? Zo nee, waarom niet?

De veiligheidsregio Utrecht is erop gericht om als het nodig is zowel mensen als dieren te redden. Ik heb naar aanleiding van deze vragen een anekdote gehoord over een grote slang die is ontruimd. Ongeacht hoe knuffelbaar het dier is, spannen hulpverleners zich ervoor in. Zij kijken niet eerst naar de voordeur om te zien of daar een sticker op zit. Desalniettemin kan ik mij voorstellen dat mensen het prettig vinden als er zo'n sticker op de voordeur zit. Daarmee maken zij kenbaar dat er huisdieren zijn.

2. Is het college bereid om dergelijke huisdierenstickers gratis te verstrekken aan inwoners van Utrecht, via het stadskantoor en de wijkbureaus (net als de NeeNee stickers voor de brievenbus)? Zo nee, waarom niet?

De mensen kunnen de stickers krijgen via de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Wij zullen op de website van de gemeente een verwijzing aanbrengen, zodat de mensen het adres gemakkelijk kunnen vinden als zij een sticker willen hebben.

3. Is het college bereid om actief met burgers te communiceren (via gemeentelijke communicatiemiddelen en hulpdiensten) dat de stickers bestaan en via de gemeente worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.