Monde­linge vragen Motor­cross Utrecht


Indiendatum: 14 jun. 2018

Mondelinge vragen 9, 14 juni 2018

Utrecht zet zich voor een gezonde en leefbare stad. Op de website van de gemeente bij “gezonde stad” staat bijvoorbeeld dat Utrecht zich onder andere inzet voor zorg voor het milieu[1]. Ook zegt de gemeente in te zetten op een stad waar gezondheid voorop staat in alles wat we doen (…) en waar duurzaamheid de norm is. [2]

Als GroenLinks en Partij voor de Dieren onderstrepen wij dit principe ten zeerste. Niet voor niks zetten we in op een vervoer zonder uitstoot, een milieuzone en het behalen van de doelen in luchtkwaliteit. Kortom, we willen graag een leefbare en gezonde stad zijn voor iedereen.

Wat GroenLinks en de Partij voor de Dieren betreft moet dit principe overal gelden en dus ook in de sport. Wij blijven het daarom verbazingwekkend vinden dat motorcross Utrecht een plek heeft binnen de stad, zonder consequenties voor de milieuschade die zij aanbrengen, naast de geluidsoverlast die bewoners ervaren. Iets waar GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie zich in het verleden al meerdere keren over hebben uitgesproken. Als GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden we graag zien dat bij deze sportclub dezelfde beleidsnormen worden opgenomen die wij elders in de stad ook zo belangrijk vinden.

Recent heeft Motor Cross Utrecht (MCU) verzocht het verbod op tweetaktmotoren uit de vergunning te verwijderen. Tweetaktmotoren zijn schadelijker voor het milieu en luidruchtiger dan viertaktmotoren[3], toch is dit verzoek gehonoreerd door de gemeente. Dit terwijl een woordvoerder van de MCU in februari 2015 al tijdens een wijkbijeenkomst aangaf dat ‘elektrisch rijden de toekomst is’.

1. In hoeverre acht het college het wenselijk met MCU een sport te faciliteren die (naast geluidsoverlast) milieuschade en luchtvervuiling oplevert? Deelt het college de mening van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat dit niet strookt met beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren?

2. Klopt het dat het contract tussen MCU en de gemeente Utrecht op 1 juli a.s. stilzwijgend verlengd moet worden danwel opgezegd kan worden? Zo ja, ziet de wethouder mogelijkheid om het huurcontract te ontbinden of het beleid ten opzichte van de motorclub meer in lijn te brengen met Utrechts beleid op het gebied van luchtkwaliteit?

3. Deelt het college de verbazing van Groenlinks en de Partij voor de Dieren dat dit verbod op tweetaktmotoren uit de vergunning is geschrapt? Hoe denkt het college op dergelijke eisen te handhaven en te controleren dat dit niet tot méér geluidsoverlast en CO2-uitstoot leidt?

4. Is de wethouder het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat de eisen van de vergunning en het contract strenger moeten worden, zowel betreffende huur, alsook het aantal decibellen, en de hoeveelheid CO2 uitstoot?

Julia Kleinrensink, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/bouwen-aan-een-gezonde-toekomst/gezonde-stad

[2] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/utrecht-stad-van-gezond-stedelijk-leven-voor-iedereen/#c344086

[3] TNO-rapport (2016), Brommers in de stedelijke leefomgeving. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/07/11/tno-rapport-brommers-in-de-stedelijke-leefomgeving/tno-rapport-brommers-in-de-stedelijke-leefomgeving.pdf

Indiendatum: 14 jun. 2018
Antwoorddatum: 14 jun. 2018

Mondelinge vragen 9, 14 juni 2018

Utrecht zet zich voor een gezonde en leefbare stad. Op de website van de gemeente bij “gezonde stad” staat bijvoorbeeld dat Utrecht zich onder andere inzet voor zorg voor het milieu[1]. Ook zegt de gemeente in te zetten op een stad waar gezondheid voorop staat in alles wat we doen (…) en waar duurzaamheid de norm is. [2]

Als GroenLinks en Partij voor de Dieren onderstrepen wij dit principe ten zeerste. Niet voor niks zetten we in op een vervoer zonder uitstoot, een milieuzone en het behalen van de doelen in luchtkwaliteit. Kortom, we willen graag een leefbare en gezonde stad zijn voor iedereen.

Wat GroenLinks en de Partij voor de Dieren betreft moet dit principe overal gelden en dus ook in de sport. Wij blijven het daarom verbazingwekkend vinden dat motorcross Utrecht een plek heeft binnen de stad, zonder consequenties voor de milieuschade die zij aanbrengen, naast de geluidsoverlast die bewoners ervaren. Iets waar GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie zich in het verleden al meerdere keren over hebben uitgesproken. Als GroenLinks en Partij voor de Dieren zouden we graag zien dat bij deze sportclub dezelfde beleidsnormen worden opgenomen die wij elders in de stad ook zo belangrijk vinden.

Recent heeft Motor Cross Utrecht (MCU) verzocht het verbod op tweetaktmotoren uit de vergunning te verwijderen. Tweetaktmotoren zijn schadelijker voor het milieu en luidruchtiger dan viertaktmotoren[3], toch is dit verzoek gehonoreerd door de gemeente. Dit terwijl een woordvoerder van de MCU in februari 2015 al tijdens een wijkbijeenkomst aangaf dat ‘elektrisch rijden de toekomst is’.

1. In hoeverre acht het college het wenselijk met MCU een sport te faciliteren die (naast geluidsoverlast) milieuschade en luchtvervuiling oplevert? Deelt het college de mening van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat dit niet strookt met beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren?

In het coalitieakkoord staat dat wij een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling voor luchtkwaliteit volgens de WHO-normen. Op lange termijn is het geschetste beeld niet wenselijk.

2. Klopt het dat het contract tussen MCU en de gemeente Utrecht op 1 juli a.s. stilzwijgend verlengd moet worden danwel opgezegd kan worden? Zo ja, ziet de wethouder mogelijkheid om het huurcontract te ontbinden of het beleid ten opzichte van de motorclub meer in lijn te brengen met Utrechts beleid op het gebied van luchtkwaliteit?

Het huurcontract loopt voor onbepaalde tijd. Een dergelijk contract aanpassen, kan alleen maar met instemming van alle partijen die daarvan deel uitmaken.

3. Deelt het college de verbazing van Groenlinks en de Partij voor de Dieren dat dit verbod op tweetaktmotoren uit de vergunning is geschrapt? Hoe denkt het college op dergelijke eisen te handhaven en te controleren dat dit niet tot méér geluidsoverlast en CO2-uitstoot leidt?

Het college is bekend met de wijziging van de omgevingsvergunning. Dat is voor de Wabo-activiteit milieu. In de omgevingsvergunning die op 22 maart 2017 is verleend, is per abuis tweetakt verboden terwijl de crossclub dit wél in de aanvraag had gezet. Om dat te herstellen, hebben wij in april 2018 een nieuwe vergunning verleend. Deze vergunning is milieuneutraal. Dat betekent dat de vergunning past binnen de geluidsruimte op dit gezoneerde industrieterrein. Aangezien er geen weigeringsgronden aanwezig waren, hebben wij deze vergunning moeten verlenen.

4. Is de wethouder het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat de eisen van de vergunning en het contract strenger moeten worden, zowel betreffende huur, alsook het aantal decibellen, en de hoeveelheid CO2 uitstoot?

Het is niet mogelijk om een eenmaal verleende vergunning aan te passen. Wel is het zo dat de best beschikbare technieken moeten worden gebruikt. Dat betekent dat de verleende vergunning na een aantal jaren moet worden vernieuwd waarbij met de jongste stand van de techniek moet worden gewerkt.

Aanvullende vraag van mevrouw Oskam: Voorzitter, in 2015 zei de voorzitter van de motorcrossclub dat elektriciteit de toekomst is en dat de club daar een keer aan zou moeten. Is dat punt met het college besproken? Heeft de wethouder daarop aangedrongen?

Voorzitter, als representant van het college kan ik niet zeggen dat wij in deze korte tijd al met de motorclub om te tafel hebben gezeten. Het is echter wél mijn ambitie om met de motorclub om de tafel te gaan - samen met de wethouder Sport - om dit wenkende perspectief bespreekbaar te maken. Het is mooi als wetgeving een zetje in die richting geeft.

Julia Kleinrensink, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/bouwen-aan-een-gezonde-toekomst/gezonde-stad/

[2] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/utrecht-stad-van-gezond-stedelijk-leven-voor-iedereen/#c344086

[3] TNO-rapport (2016), Brommers in de stedelijke leefomgeving. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/07/11/tno-rapport-brommers-in-de-stedelijke-leefomgeving/tno-rapport-brommers-in-de-stedelijke-leefomgeving.pdf

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Het rommelt in Zuilen

Lees verder

Mondelinge vragen Huisdierenstickers voor hulpdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer