Commis­sie­bij­drage Voor­jaarsnota Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën


22 juni 2022

Voorzitter, onze stad moet veilig zijn voor iedereen. Voor alle mensen, en ook voor alle dieren, en overal. Veiligheid is een groot goed. De Partij voor de Dieren ziet veiligheid ook sterk in relatie tot de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Want als we die niet beter aanpakken staat de veiligheid van al wat leeft op het spel.

1. Veiligheid mag niet ten koste gaan van dieren. In het coalitieakkoord staat het ook – Utrecht als diervriendelijke stad. Waarom zet de politie dan paarden en honden in? Ik wil het college vragen om met de politie in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat er bij demonstraties en op andere momenten geen honden en paarden worden ingezet. Kan dit nieuwe college dat toezeggen?

2. En nu ik het toch over een gesprek met de politie heb, wil ik graag meteen dit lijntje doortrekken. In het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie zouden ook dier, natuur en milieu wat mijn fractie betreft standaard meegenomen moeten worden. Kan de burgemeester toezeggen dat toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken standaard op de agenda komt?

Dan heb ik nog punten op twee onderwerpen, namelijk inkoop en privacy.

3. Eerst inkoop. De Partij voor de Dieren is blij dat er zoveel mogelijk biologisch plantmateriaal wordt ingekocht door de gemeente. Maar eigenlijk zou het plaatje pas compleet zijn als dit ook inheems en lokaal geteeld gebeurt. Zaden en planten die ergens anders vandaan komen of zijn gekweekt sluiten niet altijd goed aan bij de behoeftes van bijvoorbeeld lokale insecten. Of simpel gezegd; als een bijtje nog slaapt wanneer zijn lievelingsbloem bloeit, dan kan die daar ook niet van genieten. Dus; kan het college toezeggen om bij de inkoop van nieuw plantmateriaal, naast zoveel mogelijk biologisch, alleen maar te kiezen voor inheemse soorten en lokaal geteelde planten?

4. En als laatste privacy. De Partij voor de Dieren is van mening dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met camera’s. Er stond een wat dubieuze zin in het akkoord; “we zijn terughoudend met het toepassen van technieken zoals gezichtsherkenning en andere kunstmatige intelligentie”. Dat laat ruimte om allerlei kanten op te gaan waar wij niet warm van lopen. Voor mijn fractie is terughoudend zijn niet genoeg. Kan het college toezeggen dat er geen gezichtsherkenning gaat worden ingezet in Utrecht? En wat bedoelt de coalitie met “andere kunstmatige intelligentie’’? Ook daar wens ik politieke opheldering over, dus graag een reactie.

Dat was mijn bijdrage, dank voorzitter.