Commis­sie­bij­drage Warm­teplan Beurs­gebied


29 april 2021

Over dit voorstel kan de Partij voor de Dieren kort zijn: goed dat een WKO-warmteplan komt waarmee het beursgebied van duurzame warmte kan worden voorzien, zonder dat hier stadsverwarming wordt aangelegd vanwege de krappe ruimte in de grond.

We kunnen leven met het voorstel en met mandatering aan college voor verdere afhandeling, onder twee scherpe voorwaarden:

1. Het collectieve warmtesysteem kent niet slechts een hoge mate van duurzaamheid, zoals het raadsvoorstel beoogt, maar het warmtesysteem wordt expliciet klimaatneutraal. Kan de wethouder dit toezeggen?

2. Het collectieve warmtesysteem moet inderdaad een hoge mate van milieubescherming hebben. En aangezien er krappe ruimte in de ondergrond is, waarbij ook de aanwezigheid van (diepe) boomwortels als belemmering wordt genoemd, en het beursgebied enorm stenig is en geen boom kan missen, willen wij aan de mandatering de toezegging koppelen dat er geen boom gekapt wordt voor het warmte systeem.

Dus: wij willen de toezegging dat het warmtesysteem klimaatneutraal wordt, en dat er geen boom voor sneuvelt. Als niet, kunnen we niet akkoord gaan met het voorstel tot mandatering en willen wij dat de raad kan blijven sturen bij de vervolgstappen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Transitievisie Warmte deel I

Lees verder

Commissiebijdrage Locatie nieuwbouw Ronald McDonaldhuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer