Commis­sie­bij­drage Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Program­ma­be­groting 2022


27 oktober 2021

Dank u wel, voorzitter. Een korte bijdrage, die valt onder Sport: over kunstgras en gif. In de Programmabegroting staat dat in Vleuten-De Meern een natuurgrasveld wordt omgezet tot kunstgrasveld. We weten van een pilot in Sportpark Lunetten met een non-infill trainingsveld, dat is kunstgras waarbij geen korrels van kurk of plastic nodig zijn. Hoe reflecteert de wethouder over de resultaten van deze pilot? En kan de wethouder toezeggen bij de omzetting in Vleuten-De Meern en alle toekomstige omzettingen van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden te kiezen voor non-infill kunstgras?

Vanaf 2019 zijn pilots opgestart om 4 hockeyvelden biocidevrij te beheren, waarbij er bacteriƫn worden ingezet en gebruik wordt gemaakt van mechanisch beheer. Het doel van deze pilots was om in 2022 volledig zonder inzet van dit gif de hockeyvelden te beheren. Kan de wethouder toelichten of deze pilots geslaagd zijn, en kan de wethouder dan ook toezeggen dat alle hockeyvelden in Utrecht vanaf 2022 volledig zonder inzet van biocide zullen worden beheerd? En kan de wethouder toezeggen om niet alleen hockeyvelden, maar alle sportvelden gifvrij te gaan beheren?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financien Programmabegroting 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer