Commis­sie­bij­drage Zorgen om sloop-nieuw­bouw­plannen Jan van Galen­straat


14 oktober 2021

In de agendering vragen GL en PvdA reactie van andere fracties op a) alternatieven voor sloop-nieuwbouw, op b) meer parkeerruimte en goede verkeersafwikkeling en c) participatieproces.

Het lijkt in dit proces wel alsof de initiatiefnemer de baas is, en dat eerst de buurt en daarna de gemeente maar moeten afwachten en tekenen bij het kruisje. In het intentiedocument lijken vooral economische belangen gewogen te zijn: is er genoeg klandizie voor de voorzieningen? Op welke manier kan de eigenaar het meest verdienen aan huur?

De sociale belangen lijken overgeslagen te zijn. Wat is de impact van de voorgenomen plannen op de sociale cohesie die deze buurt kenmerkt? Wat is de verkeersaantrekkende werking van meer detailhandel en meer woningen op deze toch al drukke locatie?

(Participatie)proces
Wie heeft de leiding in het vervolgproces en in de participatie, is dat de initiatiefnemer of de gemeente? En is de wethouder het ermee eens dat het logisch is dat de gemeente dit als onafhankelijke partij doet, en daarbij ook de belangen van leefbaarheid, sociale cohesie en een gezonde leefomgeving meeweegt?

Alternatieven voor sloop-nieuwbouw en plannen
Sloop en nieuwbouw van een gebouw uit de jaren '60, ongeveer 50 jaar oud, lijkt ons niet de meest duurzame optie. Kan wethouder toezeggen de eigenaar te vragen om ook renovatie te onderzoeken?

Verkeer en openbare ruimte
Bij verkeer betrek ik ook graag openbare ruimte, want meer woningen en meer detailhandel, heeft ook impact op meer mensen en meer verkeer in de openbare ruimte. En die ruimte is al schaars, want het is al knetterdruk in deze straten.

Wij zouden daarom willen meegeven om er in de uitwerking naar een SpvE vanuit te gaan dat er geen extra parkeervraag gegenereerd wordt. Kan de wethouder dat toezeggen?

Sterker nog: er is een behoorlijk groot en behoorlijk versteend parkeerplein achter het huidige winkelcentrum, wat in elk geval grote delen van de dag leegstaat. Kan de wethouder toezeggen om eens in kaart te brengen of al deze parkeerplaatsen met het huidige gebruik nodig zijn? En of er kansen zijn om hier te vergroenen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6

Lees verder

Commissiebijdrage Financien Programmabegroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer