Commis­sieij­drage Wijk­groenplan Binnenstad/beant­woording schrif­te­lijke vragen inzake voortgang wijk­groen­plannen


9 oktober 2014

Op de site van de gemeente Utrecht staat het volgende te lezen: Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad. Wat fantastisch dat Utrecht zich inzet om meer groen te creëren in de stad. Heel fijn te merken dat het college zich bewust is van de noodzaak van groen, ook in de stad. Of, juíst in de stad. Dit is om zoveel redenen zo belangrijk. Niet alleen doet groen veel vriendelijker en sfeervoller aan dan grijs steen en beton, maar mensen voelen zich er beter bij, zowel psychisch als fysiek, er is een gezonder leefklimaat met veel groen. En natuurlijk, niet geheel onbelangrijk, is groen simpelweg noodzakelijk voor het bestaan van alles wat leeft. Utrecht heeft groen heel hard nodig voor oa de biodiversiteit, maar ook voor een goede afwatering bij extreme weersomstandigheden en bij koelte in de zomer, enzovoort. Omdat groen in een stad toch niet zo simpel lijkt te zijn, zo blijkt aangezien Utrecht de minst groene stad is van Nederland, en omdat het college zich zo bewust is van dat belang van groen, is er het wijkgroenplan in het leven geroepen. Het doel van de wijkgroenplannen is: meer groen, mooier groen of beter toegankelijk groen in de wijken. Een heel goed idee, want zo doet Utrecht toch iets aan groen, al is dit project misschien soms slechts een druppel op een gloeiende plaat, en hebben de bewoners gelijk het gevoel dat er naar ze wordt geluisterd. Iedereen blij. Maar waarom loopt het dan in 2016 af? Waarom wordt een goed lopend initiatief juist niet behouden, verbeterd en uitgebreid?

De niet-gemeentelijke leden van de Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie werken met deze plannen, hebben positieve ervaring hiermee en bieden de gemeente handvatten aan om dit project te verrijken en te verbeteren. Het wordt het college aangereikt; grijp deze kans. Zo worden er praktisch uitvoerbare tips en ideeën gegeven zoals het stellen van bepaalde randvoorwaarden zodat bewoners helder geïnformeerd worden. Ook wordt er gesproken over het beter aansluiten bij de reeds aanwezige ecologische groenstructuur, waarbij ook in thema’s kan worden gedacht zoals een bijen- of vlinderlint. Daarnaast wordt er gesproken over de realistische daad- en draagkracht die er moet zijn. En tot slot spreekt men over duidelijke communicatie die er tussen de verschillende instanties moet zijn zoals wijkbureaus, afdeling milieu en mobiliteit en Stadswerken voor een eenduidige visie.

Wanneer er samen met de gemeente, organisaties als Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie en uiteraard bewoners steeds betere plannen worden ontwikkeld, kan dit echt gaan bijdragen aan de groenstructuur in de stad. En dat is de bedoeling. Hierdoor ontstaat er meer groen, wat toegankelijk is voor meer mensen, gezonde mensen en dieren en vormt zich een betere stad.

De Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie kunnen bewoners en de gemeente ondersteunen bij het vergoenen van Utrecht. Het college houdt zich dan aan zijn voornemens om zich in te zetten voor een groene stad en doet dit, samen met de bewoners. Dan kan Utrecht ook echt samen gemaakt worden, zoals de bedoeling ook lijkt te zijn van het college.

Hopelijk hoeft de gemeente zich snel niet meer te schamen omdat Utrecht dan niet meer de minst groene stad van Nederland is.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Utrechtse Energie en milieubeheer en andere onderwerpen

Lees verder

Commissiebijdrage Financien en Dierenwelzijn Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer