Commis­sie­bij­drage Derde kwar­taal­rap­portage Tour de France Utrecht 2015


8 januari 2015

Bij het vorige agendapunt werd er gesproken over de stijgende werkloosheid waar een oplossing voor gevonden moet worden en een Lokaal Economisch Fonds waarvoor de gemeente Utrecht een bedrag van 8 miljoen beschikbaar stelt. Er wordt zeer kritisch gekeken naar alle uitgaven van de gemeente Utrecht, maar als het om de start van de Tour de France in Utrecht gaat, raakt vrijwel iedereen in een onstuitbare jubelstemming en trekt de gemeente een exorbitant bedrag van maar liefst 5 miljoen uit de kas, de Rijksoverheid subsidieert daar bovenop nog 2 miljoen en de totale begroting is voorlopig 15,2 miljoen, dat eveneens in jubelstemming, het ‘bolletjestruiscenario’ genoemd wordt. We verdienen dat natuurlijk binnen de kortste keren allemaal terug via moeilijk meetbare geldstromen en het is de beste citymarketing die Utrecht zich kan wensen, zo werd tijdens de Programmabegroting 2015 gesteld... Voorzitter, hoewel het daar vanavond niet over gaat, wilde ik hier wel even mee starten om alle bedragen even in de juiste proporties te blijven zien.

Maar het is allemaal al besloten, de Tour komt! En de Partij voor de Dieren ziet zowaar een mooie kans voor de gemeente Utrecht. In de derde kwartaalrapportage Tour de France Utrecht 2015 staat omschreven dat het uitdragen van ‘het verhaal van de stad’ essentieel is bij de organisatie van de Grand Départ. Daarbij denkt de Partij voor de Dieren vooral aan het op de kaart zetten van Utrecht als fietsstad van Nederland waar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Helaas, in de rapportage wordt met geen woord gerept over duurzaamheid. Hoe is dat mogelijk?

Gelukkig las de Partij voor de Dieren in het contract dat de gemeente Utrecht heeft gesloten met A.S.O., in artikel 5, een aanzienlijk aantal mooie ideeën voor maatregelen om het sportevenement duurzaam te maken. En daar is de Partij voor de Dieren, laat ik dat vooral benadrukken, zeer blij mee! Het lijkt allemaal heel mooi, maar! Wellicht is dit alles slechts ‘greenwashing’, een schijnbaar groen sausje waar weinig concrete doelstellingen en harde cijfers in vermeld staan. Want, voorzitter, kan de wethouder uitleggen wat de doelstelling precies is bij de volgende verplichtingen die A.S.O. aangegaan is met de gemeente: Hoeveel drukwerk wordt er beperkt en in welke zin wordt dit geoptimaliseerd? Sommige uitgaven worden niet meer op papier gedrukt. Is dat één uitgave op 100 of 90 op 100 uitgaven? In welke orde van grootte moet hier gedacht worden?

De gemeente wil het aantal voertuigen op de route van de Tour de France beperken en carpooling van de volgers optimaliseren. Dat is absoluut geen overbodige luxe, nu bekend is geworden is dat de organisatie van de Tour de France met een karavaan van maar liefst 1.800 tot circa 2.000 auto's naar onze stad komt! In de individuele tijdrit krijgt elk van de 198 renners een eigen volgauto. De vraag van de Partij voor de Dieren is dan ook: hoeveel minder voertuigen komen er naar Utrecht en hoeveel volgers van de ploeg gaan er carpoolen? Hoeveel alternatieve vervoersmiddelen worden geïntroduceerd en van welke omstandigheden ter plaatse is dit afhankelijk?

De doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en inzameling lijken een stuk concreter, waar de Partij voor de Dieren heel blij mee is. Alleen, hoeveel vuilniszakken worden uitgedeeld in zogenaamde kwetsbare gebieden en hoe wordt er voor zorggedragen dat deze vuilniszakken daadwerkelijk snel opgeruimd worden? Wij willen een toezegging van de wethouder dat dit zo snel mogelijk gebeurt, omdat rondslingerend afval een forse aanslag is op het milieu en hoe langer het op straat ligt, des te groter de kans dat het zwerfafval wordt.

Ook mist de Partij voor de Dieren in de stukken en rapportages rond de Tour de France de ambitie om het gebruik van plastic bekertjes en plastic wegwerpbidons te minimaliseren. Er zijn tegenwoordig tal van 100% biologische afbreekbare bidons en plastic bekertjes beschikbaar. Graag een toelichting van de wethouder. Verder is de gemeente nog in overleg met de A.S.O. over de publiekscatering rond het parcours. Kan de wethouder toelichten hoe hierbij afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld biologisch afbreekbare materialen?

Ook maakt de fractie zich zorgen over de inzet van zeer luchtverontreinigende dieselaggregaten, waarschijnlijk te pas en te onpas, langs de route van de Tour. Heeft de wethouder daar ook aan gedacht?

Tot slot, maar hopelijk is dat inmiddels duidelijk, wil de Partij voor de Dieren in de komende kwartaalrapportages óók geïnformeerd worden over de inspanningen van de gemeente om de Tour zo duurzaam mogelijk te maken. Graag een toezegging van de wethouder.

Suggesties van andere fracties zijn uiteraard welkom.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bodembescherming, fietsparkeren en Lokaal Economisch Fonds

Lees verder

Commissiebijdrage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de Jaarbeursgarage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer