Commis­sie­bij­drage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de Jaar­beurs­garage


29 januari 2015

Laten we het simpel houden: het plan om miljoenen te gaan besteden aan een garage in het centrum van de stad, pal naast het Centraal Station, is een zeer slecht plan en getuigt van een gebrek aan lange termijnvisie. En wel om het volgende:

1. Het autogebruik in Nederland neemt gestaag af; steeds minder mensen gaan gebruik maken van deze parkeergarage. Als gemeente kan je het je simpelweg niet veroorloven om rond de tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in een nutteloos project te gaan stoppen. Deze parkeergarage is niet nodig, nu niet en al helemaal niet in de toekomst. Zorg er dan nu voor dat mensen hun auto kunnen parkeren aan de randen van de stad in plaats van ze geen strobreed in de weg te leggen lekker half Utrecht door te racen om vervolgens recht voor het kantoor hun auto kwijt te kunnen. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven.

2. De uitkomsten uit de onzinnige second opinion bevestigen nogmaals de enorme risico’s en onzekerheden die er spelen in het gebied Jaarbeursplein. Eigenlijk is niks nog helemaal zeker, behalve de ‘er is geen vuiltje aan de lucht’ houding van dit college.

3. De Partij voor de Dieren deelt de onzekerheden en risico’s die besproken worden in de second opinion, maar vindt de redenering om door te gaan met de bouw van deze garage, omdat het anders dit gebied economisch zal schaden een zeer slecht argument.

Het draait weer zoals gebruikelijk alleen om geld. We halen nu al de luchtkwaliteitsnormen niet in de gemeente Utrecht en dan gaan we er ook nog voor zorgen dat er meer mensen met de auto heerlijk de stad in kunnen rijden. Voor degene die erbij waren tijdens de afgelopen RIA over de roetkaart kunnen zich misschien de bijdrage van professor Brunekreef van de Universiteit van Utrecht herinneren over de gezondheidsschade van roet. En roet is nog maar 1 van de schadelijke stoffen die auto’s de lucht in blazen.

Uit de huidig gebruikte cijfers over de luchtkwaliteit zou blijken dat maatregelen elders de autonome luchtkwaliteit zullen verbeteren, maar dat niet wordt bezien in hoeverre en in welke mate de bouw van de parkeergarage en de verkeersaantrekkende werking nadelig zijn voor de luchtkwaliteit. Hoe kan dit college het zich verantwoorden om deze cijfers te gebruiken? Kent dit college het idee van het voorzorgsprincipe überhaupt wel?

De gezondheid van de Utrechtse burger wordt dus gewoon klakkeloos opzij geschoven met de argumenten dat er in Utrecht voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen in 2020 volgens de Wet Milieubeheer. Maar dat is dus onmogelijk nu al vast te stellen, omdat er nu een oude monitoringstool is gebruikt en we nog zitten te wachten op een nieuwe monitoringstool. Wij moeten in deze raadsvergadering dus debatteren over de garage en de luchtkwaliteit zonder inzage in de juiste luchtkwaliteitsgegevens. Herhaaldelijk vroegen wij om deze cijfers, maar er wordt dan naar het Rijk verwezen.

Wachten op de nieuwe monitoringstool lijkt geen optie bij dit college. Ongelofelijk! Wat staat de Utrechter te wachten in de toekomst? Als vanavond deze garage de meerderheid van de stemmen krijgt zal het geen gezonde toekomst zijn. Daarom dient de PvdD bij dezen een motie in om de plannen voor de garage te stoppen, die luidt: 'Stop luchtverontreiniging, stop de Jaarbeurspleingarage’

Tweede termijn

De Partij voor de Dieren kan dan alleen nog maar concluderen dat alle beloftes van dit college om iets te doen aan de luchtkwaliteit in Utrecht gebaseerd zijn op luchtkastelen. Wij zeggen bij dezen het vertrouwen in dit college op het gebied van luchtkwaliteit op.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Derde kwartaalrapportage Tour de France Utrecht 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Boominventarisatie Leeuwesteyn Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer