Commis­sie­bij­drage Festi­va­li­sering Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Bijdrage commissiedebat Voorjaarsnota 2016, beleidsterrein Stadspromotie

Stadspromotie voorzitter, of zullen we het hoofdstuk omdopen tot Utrecht feeststad? Want dat is wat dit college aan het doen is. Want laten we de cijfers er toch maar weer eens bij pakken. Dit keer pakken we er dan de feitelijke vraag van D66 over het aantal evenementen per jaar bij. Die feitelijke vraag zal wel door D66 een hele andere insteek hebben gehad, maar voor de PvdD wordt het er alleen naar duidelijker op dat de festivalisering van Utrecht een probleem is en blijft. Onze stad heeft het hoogste aantal evenementen per inwoner, van alle G8 steden.

Steeds meer mensen geven aan dat vooral parken niet alleen bestemd zijn voor de festivalganger en dat niet alles getolereerd moet worden. Geen auto’s lukraak door het park, geen vuilnisbelten vol plastic bierbekers en niet een doordringende pislucht die nog dagen blijft hangen.

Handhaving
En dan zou je als eerste zeggen, handhaaf bij zo’n festival! En dan wordt het ook interessant, want wij merken vaak dat er wel wordt aangegeven dat handhaving wel degelijk gaat kijken, en dat kan dan ook wel. Maar handhaving constateert dan geen overtredingen.
Maar dat is gek, want je mag bijvoorbeeld helemaal geen auto’s zetten in een park. Beleid in onder andere de volgende stukken geven dat allemaal aan: 1. Het Beheerplan Zocherpark, 2. Het Gemeentelijk bomenbeleid en notabene de 3. APV. Daarin wordt lettelrijk verwezen naar de bescherming van bomen.

Waar gaat het nu mis? De regels zijn er misschien wel, maar in de praktijk worden ze niet nageleefd en er wordt niet of niet goed gehandhaafd. Moet er misschien op worden ingezet dat de handhaving dan de regels kent en er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat die nageleefd worden? De Partij voor de Dieren pleit in deze vergadering dan ook voor inzet op meer handhavers en een goede training voor handhavers. Is de wethouder bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor meer handhavers en een betere training?

Bezwaar maken
Dan door naar onze tweede voorstel. Dit gaat over Utrecht maken we samen. Letterlijk gaat het over vergunningverlening. Na ruim twee jaar de website van mijnoverheid.nl elke dag te checken op aanvragen voor kapvergunningen of aanvragen voor een evenementenvergunning valt ons 1 ding op. Er is nauwelijks tot geen mogelijkheid voor burgers om bezwaar te maken tegen een evenementenvergunning. Wat onder andere door Stichting Behoud Lepelenburg ook wordt onderschreven: Zij geven aan en ik quote uit hun laatste mail:

‘De gemeente heeft er een handje van om evenementenvergunningen pas enkele dagen voor het begin van een evenement te verlenen, c.q. bekend te maken, zo dat er geen tijdsruimte meer is voor een bezwaar- evt. beroepsprocedure, althans een die hout snijdt.’
Het is soms zelfs zo gek dat een festival al geweest is en er dan na afloop nog een vergunning wordt afgegeven en gepubliceerd. Dat kan en moet echt anders. Iedereen moet voorafgaand aan een festival op z’n minst de mogelijkheid krijgen om bezwaar in te dienen waarom hij/zij het geen goed idee vindt om dit festival op die locatie te houden, zodat daar bij het proces van vergunningverlening rekening mee gehouden wordt. Kan de wethouder toezeggen het beleid rondom vergunningverlening eens zeer goed onder de loep te houden en ons op de hoogte te houden van zijn eigen bevindingen?

Spreidingsbeleid
Door naar ons derde en laatste punt. Het spreidingsbeleid van de gemeente. Grappig, want de PvdD is op zoek gegaan naar het spreidingsbeleid, maar kan het helemaal niet vinden. Er staan een paar zinnen in de evenementennota over spreiding, maar die gaan alleen in op de wenselijkheid ervan, niet op het daadwerkelijk uitvoeren van enig spreidingsbeleid.

Dus er moet een daadwerkelijk spreidingsbeleid komen! Daarin kan dan ook mooi een maximaal aantal evenementen per jaar, per park/locatie worden afgesproken met elkaar, zoals we nu ook bij Castellum Hoge Woerd hebben gedaan. Kan de wethouder toezeggen een spreidingsbeleid te maken, waarin aantallen, soorten evenementen, aantallen bezoekers en geluidsnormen per locatie zijn vastgelegd?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage over Verduurzaming van gas Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage MKB-Polis Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer