Commis­sie­bij­drage over Verduur­zaming van gas Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Bijdrage bij commissiedebat over Duurzaamheid, Voorjaarsnota 2016

De Partij voor de Dieren heeft met belangstelling de mooie ambities van dit college gelezen als het gaat om groene stroom. Daar zijn wij erg blij mee. Maar dan zijn we er nog niet, want we gebruiken ook nog gas! En ook die ‘stroom’ zouden we moeten verduurzamen. En dat kan.

Begin dit jaar vroeg onze fractie zich af of de gemeente Utrecht naast het gebruik van groene stroom ook een afnemer is van duurzamer gas. Wij waren verbaasd om te moeten constateren dat dit nog niet het geval is.

Maar de mogelijkheden voor het verduurzamen van het gasverbruik binnen de gemeentelijke organisatie stemmen de Partij voor de Dieren hoopvol voor de toekomst! Dit omdat bij de eerstvolgende aanbesteding voor gas, eind dit jaar, het verduurzamen van het gasgebruik een mogelijkheid is! Zelfs het gas dat de gemeente in 2016 verbruikt kan nog verduurzaamd worden door zogenoemde certificaten van gegarandeerde oorsprong aan te schaffen.

De Partij voor de Dieren vindt het van zeer groot belang dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie. De overheid moet daarin zelf het goede voorbeeld geven. Duurzamer gas wordt gemaakt uit biomassa en is hernieuwbaar. Het gebruik van gas in de gemeente Utrecht is te groot om volledig te verduurzamen met Nederlandse biomassa. Biomassa is bovendien niet per definitie duurzaam. Gas van bijvoorbeeld vergist GFT afval of van rioolslib is echter wel een duurzame keuze.

De gemeente kan de stap naar duurzaam gas daarom pas echt maken door bijvoorbeeld bij de Natuur- en Milieufederatie certificaten te kopen bij de Utrechtse CO2 bank. (Dat zou € 50.000 kosten). De NMU heeft voldoende lokale projecten waarmee ze het gasverbruik van de gemeente op de uitstoot van CO2 kunnen compenseren. Een mooi project zou bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op het verminderen van het verbruik van gas in Utrecht. Er wordt dan bijvoorbeeld geïnvesteerd in projecten waarbij minder gasverbruik bij scholen of sportverenigingen het doel is.

En dan komt natuurlijk de vraag: is de wethouder bereid dit plan van de Partij voor de Dieren over te nemen om zo weer een goede stap te zetten om een echte duurzame stad te worden?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Inkoop verantwoord groen Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Festivalisering Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer