Commis­sie­bij­drage Maak Merwe­deka­naalzone groen


1 september 2016

De Partij voor de Dieren staat positief tegenover de plannen om in dit gebied een zo groen en duurzaam mogelijke woonwijk te ontwikkelen.

Er is al veel over gesproken op verschillende bijeenkomsten, op locatie en vorige week tijdens de RIA. Dat laat denk ik de noodzaak zien om snel te zorgen dat er in elk geval duidelijkheid komt over de knelpunten.

Dat er een voorzet is gegeven met een aantal toekomstscenario’s voor de tippelzone, welke onderwerp van gesprek zullen zijn tussen gemeente, raadsleden en betrokkenen is een stap in de goede richting.

Ik kon vorige week helaas niet zelf bij de RIA zijn, maar begreep van mijn collega Joyce dat er een indrukwekkende presentatie was van de organisatie LINT, over hun onderzoek naar kansen voor ecologie, groen, gezondheid en klimaatadaptatie in de nieuwe wijk. We begrepen dat deze plannen worden meegenomen, maar ik wil graag ook in deze commissie een bevestiging hiervan van de wethouder vragen.

Daarnaast is er tijdens de RIA en ook tijdens eerdere bijeenkomsten op locatie gesproken over de mogelijkheid bestaande gebouwen deels in te passen in de nieuwe wijk. Dat lijkt ons een duurzaam alternatief voor sloop en nieuwbouw van gebouwen. Bovendien kunnen dan een aantal functies die nu in de wijk zijn, zoals werklocaties, behouden blijven. Kan de wethouder vertellen of dit mogelijk is en of hij hiervoor open staat?

Tot slot, als hier dan toch een mooie nieuwe wijk gerealiseerd gaat worden, dan moet die natuurlijk zo groen mogelijk worden. Ik zal vanavond niet herhalen waarom, want over de noodzaak van een groene woonomgeving hebben we het in deze commissie al vaak gehad. Ik benoem het onderwerp wel, want ik wil graag aan de wethouder vragen of hij bij het komende ontwikkelproces ook groen en ecologie al in het vroegste stadium de aandacht wil geven die dit onderwerp verdient. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het inpassen van bestaande bomen in het gebied, maar ook het nadenken over goede water- en groenverbindingen binnen de wijk en met de omliggende gebieden. Laat het belang van groen minimaal gelijk, en mogelijk meer waardig zijn dan andere belangen. Concreet zou de Partij voor de Dieren willen voorstellen om bij de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone niet alleen de afdeling gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling vanaf de start te betrekken, maar in een eerder stadium dan gebruikelijk ook de afdeling groen een serieuze rol te laten spelen. Laat de ontwikkelaars en ontwerpers beginnen met het uitgaan van bestaande bomen en het ontwerp van de groene en blauwe verbindingen, en ontwerp daar de woonwijk omheen. Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Slotdebat Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Meerjaren Groenprogramma

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer