Commis­sie­bij­drage opvang asiel­zoekers


28 januari 2016

Ten eerste vindt de Partij voor de Dieren vooral het gebrek aan transparantie en openheid in de zoektocht naar opvanglocaties een probleem.

De gemeente gaf tijdens de raadsinformatieavond aan dat er bewust is gekozen voor het in het geheim zoeken naar de juiste locaties in de stad, omdat het anders onrust zou veroorzaken. Maar volgens ons komt er juist onrust als je het in het geheim doet. Want dan komt het bij inwoners van Utrecht juist over als ‘de politiek beslist en wij hebben niks in te brengen’. En dat gevoel heerst er nu ook in Overvecht en is te begrijpen.

Het zou zomaar anders kunnen zijn gelopen als er meer openheid en transparantie zou zijn geweest door bewoners uit Overvecht hier eerder bij te betrekken. Nu worden er vanuit het COA wel inwoners betrokken, maar dit voelt als te laat. De plannen voor de locatie aan de Einsteindreef zitten al in de pijplijn en er wordt al van alles in gang gezet. Dat voelt alsof je achter de feiten van het college aan moet lopen en dat is voor niemand prettig en zeker niet wenselijk.

Alleen al om die reden zou je helaas weer van vooraf aan moeten beginnen met de zoektocht naar een locatie en dan wel in alle openheid.

Ten tweede, het belangrijkste argument om geen vluchtelingen in Overvecht op te vangen werd op de RIA verteld: de wijk is op dit moment geen veilige haven voor mensen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied. En dat zou voor het COA een eis moeten zijn die ze mee nemen bij de criteria die zijn opgesteld voor het zoeken naar een locatie. Er zijn tot in detail criteria opgesteld over hoeveel ruimte een vluchteling krijgt in bijvoorbeeld een slaapruimte, dan zou je ook criteria moeten opstellen over de zogezegde staat van een wijk. Er is voldoende informatie beschikbaar over de, helaas slechte, economische situatie van Overvecht. Als het COA dit niet kan meenemen, dan zou de gemeente Utrecht het moeten doen. De vraag aan het college is dan ook: is de economisch, slechte situatie van Overvecht meegenomen bij de zoektocht naar een locatie? En zo nee, waarom niet?

Nu blijft natuurlijk de belangrijkste vraag overeind: zijn er ook andere locaties in Utrecht waar er 300 plekken voor vluchtelingen kunnen worden gerealiseerd? Is er een mogelijkheid opnieuw een zoektocht te starten en deze wel in alle openbaarheid en transparantie te laten plaatsvinden?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Toezeggingen dierenwelzijn

Lees verder

Raadsbijdrage TTIP bij actuele motie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer