Raads­bij­drage TTIP bij actuele motie


4 februari 2016

TTIP gaat grote gevolgen hebben voor u en voor mij, aldus TV-presentator Arjen Lubach. Voor wie zijn items over TTIP niet heeft gezien: de Europese Unie voert op dit moment overleg met de Verenigde Staten om te komen tot een mega vrijhandelsakkoord, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership, oftewel TTIP.

Daarin wordt onder andere gewerkt aan de harmonisering van productstandaarden en veiligheidsvoorschriften. Kort gezegd leidt dit ertoe dat de Europese standaarden voor onder meer milieu en dierenwelzijn omlaag gehaald worden, omdat de VS lagere standaarden hanteert op deze en andere gebieden. Alle agrarische vakbonden en ook LTO zijn tegen TTIP, omdat dierenwelzijn, gewasbescherming, voedselveiligheid en voedselzekerheid in gevaar komen als ze aan de vrije markt worden overgelaten. Ook komt hun concurrentiepositie in gevaar als Amerikaanse producenten producten met lagere standaarden hier op de markt mogen brengen.

Wat heeft dit nu met Utrecht te maken? Een heleboel. Ten eerste zijn verplichtingen straks bindend voor alle bestuursniveaus als TTIP van kracht is, ook voor de stad Utrecht. Hierdoor kan Utrecht verplicht gesteld worden om eigen, in verhouding tot de VS vooruitstrevend, beleid op het gebied van bijvoorbeeld privacy of arbeidsrechten aan te passen of te schrappen.

Ten tweede kan een Amerikaans bedrijf, dat het niet eens is met beslissingen en standaarden op het gebied van bijvoorbeeld sociale voorzieningen, met het TTIP verdrag veel eenvoudiger Utrecht aanklagen of zich simpelweg niet houden aan de Utrechtse regels. Niet voor niets is ook de FNV tegen het ondertekenen van dit verdrag.

Ten derde is ook de lokale werkgelegenheid niet gebaat bij TTIP. Uit onderzoek blijkt dat Noord-Europa 600 duizend banen dreigt te verliezen. Het MKB in Utrecht zou wel eens flinke klappen kunnen krijgen, gezien multinationals in de VS na de invoering van TTIP de Nederlandse markt kunnen gaan overrulen.

De Partij voor de Dieren wil in ieder geval dat van het TTIP verdrag wordt afgezien. Wij willen geen vrijhandel ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. We hebben bij CETA en andere vrijhandelsverdragen gezien dat het slechts gericht is op de belangen van multinationals en ten koste gaat van familiebedrijven, boeren, burgers, dieren, natuur en milieu en we hebben er geen vertrouwen in dat dit bij TTIP anders zal zijn.

Vele steden en provincies, onder meer Limburg en Amsterdam, gaven een duidelijk signaal af dat zij zorgen hebben over TTIP. Begin oktober lieten duizenden mensen in Amsterdam hun afkeur van TTIP blijken. En uit een recente peiling blijkt dat 61 procent van de mensen die iets van TTIP weten, het verdrag niet ziet zitten.

Daarom ook hier in Utrecht aandacht voor TTIP. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, de PvdA, Stadsbelang Utrecht en ChristenUnie maken zich grote zorgen over de mogelijk nadelige gevolgen van het TTIP-verdrag voor de beleidsvrijheid van de gemeente Utrecht rond sociale zekerheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieubescherming.

Wij verzoeken het college middels de volgende motie de zorgen over TTIP over te brengen aan onder meer de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Europese Commissie en de Raad van ministers van de EU.