Raads­bij­drage Pres­ta­tie­af­spraken woning­cor­po­raties


4 februari 2016

De PvdD kan zich voor een groot deel aansluiten bij wat er door andere partijen is gezegd over voldoende, betaalbare huurwoningen in Utrecht.

De PvdD heeft nog kort vier aanvullende opmerkingen/vragen aan de wethouder:

  1. Waar gaan we al die noodzakelijke huurwoningen bouwen?
  2. Met wat voor materiaal wordt het gebouwd en kan dit ook alleen nog ecologisch?
  3. Geld naar openbare ruimte. Hoeveel van dat geld wordt in een groene wijk gestoken?
  4. Is er bij de onderhandelingen ook gesproken over dieren? En zo ja, waarom komt dit niet terug in de prestatieafspraken?

De PvdD wil dat er alleen nog maar binnenstedelijk wordt gebouwd, en dan alleen bouwen nadat leegstaande panden zijn omgevormd tot (studenten)huisvesting of kantoorpanden zijn gesloopt en er dan woningen en uiteraard veel groen voor in de plaats komt. Hierdoor wordt de open, groene ruimte gespaard, wat hard nodig is om onze stad leefbaar te houden.

In de prestatieafspraken staat bij het productieprogramma dat van de 3300 nieuwe woningen er 2400 nieuwe woningen worden gebouwd. Waar dan? Er staat nu ‘de gemeente is nog op zoek naar locaties’. De PvdD wil graag van de wethouder weten onder welke randvoorwaarden gezocht wordt naar nieuwe locaties.

Ten tweede, zou ecologische bouw door de gemeente bevorderd moeten worden. De natuur- en milieufederatie sprak hier al over tijdens de RIA: circulair bouwen. Dit is nu niet opgenomen in de prestatieafspraken en dat is een gemis. Kan de wethouder aangeven waarom hier geen afspraken over zijn gemaakt?

En dan nog kort over de meerwaarde-afdracht. Een deel daarvan gaat besteed worden aan de herontwikkeling van de openbare ruimte. Kan de wethouder de PvdD al vertellen welk percentage hiervan dan weer besteed wordt aan het vergroenen van de openbare ruimte? Of ik zal het nog anders formuleren: is het mogelijk om een deel van dit budget vast te zetten, zodat het alleen kan worden besteed aan vergroening van de wijk?

Ten vierde, is er tijdens de onderhandelingen bij het zogezegde kopje ‘duurzaamheid’ ook gesproken over dieren en dan specifiek over het creëren van nestgelegenheden en slaap- en schuilplekken voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage TTIP bij actuele motie

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer