Raads­bij­drage Voorstel tot vast­stelling bestem­mingsplan Zuid­gebouw


11 februari 2016

Ook mensen in de binnenstad hebben behoefte aan een gezonde en plezierige leefomgeving.

Het dempen van geluidshinder, verminderen van luchtvervuiling en verbeteren van het milieu is daarom juist in de binnenstad in het stationsgebied zeer belangrijk.

De locatie voor het Zuidgebouw is, met grote geluidsbelasting door treinverkeer, slechte luchtkwaliteit boven het busstation en afwezigheid van bomen en struiken, een ongezonde plek om lang te verblijven, te wonen of te werken. En dit maakt het Zuidgebouw zeker niet tot een gezonde en plezierige verblijfsplaats. In het bestemmingsplan wordt zelfs gesteld dat de locatie niet geschikt is voor ouderen, zieken en kinderen. Tijdens de commissievergadering waren wij gelukkig niet de enige partij die dit opmerkte.

Wij zijn ook bij eerdere besprekingen kritisch geweest op de bouw van het Zuidgebouw en zijn dat nog steeds. Deze locatie is om de verschillende net genoemde redenen niet geschikt voor de bestemmingen wonen en werken, want het is ongezond hier een langere periode te verblijven. We begrijpen dat er behoefte is aan woningen, maar het is noodzakelijk om eerst te werken aan het verbeteren van de leefkwaliteit in het stationsgebied voor degenen die er nu al wonen en werken.

De PvdD kan zich dus niet vinden in dit bestemmingsplan, is tegen de komst van het Zuidgebouw en wenst een ov-plein dat omringt is door groen en daarmee bijdraagt aan een iets groener Utrecht en een betere leefomgeving voor iedereen in de binnenstad.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Prestatieafspraken woningcorporaties

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer