Raads­bij­drage Voorstel Ontwik­ke­lings­kader parkzone Amsterdam Rijn­kanaal


11 februari 2016

Dit ontwikkelingskader stelt de mens centraal. Op zich is het positief dat er een doorgaande parkzone langs het kanaal ontwikkeld wordt en dat inwoners verleid worden naar buiten te gaan. Recreatie is echter niet altijd positief voor dieren en natuur, bijvoorbeeld wanneer verblijfplaatsen van dieren verstoord worden door achtergelaten afval, onrust of te felle uitstralende verlichting. Dat de mens centraal staat maakt ook dat er soms teveel waarde wordt gehecht aan esthetiek, ten koste van ecologische belangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het creëren landschappelijke eenheid door bomen in rij met andere bomen te plaatsen, in plaats van op de meest levensvatbare plaats. Esthetiek is ook het kiezen voor verlichting omdat deze hetzelfde is zoals die in de aangrenzende wijk, in plaats van kiezen voor bijvoorbeeld goed afgeschermde led-verlichting die ’s nachts gedimd wordt en alleen aangaat als er voorbijgangers aankomen.

Bij het uitvoeren van dit ontwikkelingskader moet de samenhang tussen mensen, dieren en natuur een aandachtspunt blijven. Die mogelijkheid is er met dit kader, hoewel de keuze nog niet expliciet in dit ontwikkelkader wordt gemaakt.

Tijdens de commissiebehandeling heeft de wethouder toegezegd te kiezen voor diervriendelijke verlichting in de te ontwikkelen parkzones, waarbij het in te stellen is dat er geen lichtverstrooiing is naar boven of naar de zijkanten. Hij noemde daarbij het voorbeeld van de lichtmasten op de Rooseveltlaan. Maar op de Rooseveltlaan is de lichtverstrooing er wel degelijk. Kan de wethouder de Partij voor de Dieren gerust stellen dat de lampen langs het Amsterdam Rijnkanaal diervriendelijk worden afgesteld? Graag een reactie, want dit staat namelijk niet helder in het kader dat nu voorligt. En wij willen zekerheid of het college bij de uitvoering echt voor de diervriendelijkste oplossing kiest.

Nu ik deze aandachtspunten en waarschuwing benoemd heb zal ik voor dit Ontwikkelingskader stemmen. En hoop dat er een parkzone ontwikkeld wordt die niet alleen goed is voor mensen maar ook voor dieren.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel inzake Prestatieafspraken woningcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer