Raads­bij­drage Raads­voorstel inzake Pres­ta­tie­af­spraken woning­cor­po­raties


11 februari 2016

Duurzaam huisje, mooi boompje en gelukkig beestje. Dat is eigenlijk de korte samenvatting van wat de Partij voor de Dieren wil als het gaat om de presetatieafspraken.

Voor wat betreft dat duurzame huisje; de ambitie ligt er bij een aantal woningcorporaties zeker om flinken slagen te gaan maken. De PvdD is het alleen wel met GroenLinks eens dat het viestje jongetje van de klas wel wat harder moet gaan lopen om schoon te worden. En daarom stemmen we voor de motie van GroenLinks die zojuist is ingediend.

Daarnaast hopen wij dat de wethouder zijn duurzame ambities blijft vasthouden en ze het liefst ook nog gaat uitbreiden. Want, we hadden het er al over in de commissie: een energieneutraal huis moet ook gaan over de bouwmaterialen die ervoor worden gebruikt en bij sloop over duurzame sloop. Wij zullen in ieder geval de wethouder scherp houden om alle innovaties op dat gebied mee te nemen bij de STUW gespreken. Gisteren stond er bijvoorbeeld nog een heel artikel in de krant over duurzaam beton. Is de wethouder op de hoogte van deze innovatie? En zo ja, wat gaat hij hiermee doen?

Over naar de mooie boompjes dan; want die mooie boompjes hebben we al niet zo veel in Utrecht en het volgooien van al het groen in Utrecht helpt daar niet bij. De wethouder gaf in de commissie aan geen geld uit te kunnen geven dat er niet is. Maar we kunnen ook geen ruimte creeren die er niet is. Het percentage 60 procent binnenstedelijk en 40 procent in het groen, daar valt nog heel wat winst te maken. Want wie wil er nu in een stad wonen waarbij alles volgebouwd is? De leefbaarheid in de stad zoou voorop moeten staan in de keuzes die we maken. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder heeft aangegeven dat de raad beslist over de inhoud van de tender voor de meerwaarafdracht. Wij zullen bij de besluistvorming van de tender dan ook niet alleen pleiten voor zogezegde projecten in de duurzaamheidshoek, maar ook voor openbare ruimte en groen.

En als laatste de gelukkige beestjes, want ja niet alleen mensen wonen in huizen, ook dieren maken gebruik van huizen om er weer hun eigen huisje in te maken. Gelukkig is de wethouder wonen ook de wethouder dierenwelzijn en hebben wij tot nu toe vertrouwen in de aandacht die er bij onder andere de STUW gespreken zijn over dierenwelzijn en het integreren van nestgelegenheden voor zwaluwen, vleermuizen en mussen.

Al met al geven wij de wethouder nu een go om met deze prestatieafspraken aan de slag te kunnen!

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Lees verder

Raadsbijdrage debat Nieuwe locaties opvang asielzoekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer