Motie Utrecht en TTIP


4 februari 2016

Motie 13/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 4 februari 2016,

Constaterende dat:

  • de Europese Commissie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een vrijhandelsakkoord, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP);
  • het maatschappelijk middenveld en burgers zich veelal onvoldoende geïnformeerd over en betrokken bij de onderhandelingen voelen;
  • een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de mogelijke nadelen van het TTIP-verdrag en het daarmee vergelijkbare CETA-verdrag met Canada;

Overwegende dat:

  • Het TTIP-verdrag het – net als het CETA-verdrag – mogelijk zou kunnen maken dat geschillen tussen investeerders en overheden in aparte tribunalen beslecht worden;
  • Alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu, dierenwelzijn of technologie) die door de overheid wordt goedgekeurd, vatbaar voor claims van private bedrijven zou kunnen worden;
  • Het van groot belang is om het beschermingsniveau van de sociale-, gezondheids-, milieu- en dierenwelzijnsnormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te waarborgen;
  • indien TTIP en CETA van kracht worden er verplichtingen kunnen zijn, die bindend zijn voor alle bestuursniveaus, dus ook voor de gemeente Utrecht;

Spreekt uit:

  • zorgen te hebben over:

- de mogelijk nadelige gevolgen van het TTIP-verdrag en het vergelijkbare CETA-verdrag voor de beleidsvrijheid van gemeenten en
- de mogelijke impact op het gebied van sociale zekerheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieubescherming;

  • het wenselijk te achten dat deze nadelen bij een uiteindelijk verdrag weggenomen worden.

En verzoekt het college:

  • deze zorgen over te brengen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), de vaste Kamercommissie voor BHOS, de Europese Commissie en de Raad van ministers van de EU.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Gadiza Bouazani, PvdA
Steven de Vries, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, SBU, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, S&S, D66

Lees onze andere moties

Actuele motie Duidelijkheid over cijfers en maatregelen Westplein

Lees verder

Motie Provincie moet eigen middelen vrijmaken voor goed openbaar vervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer