Actuele motie Duide­lijkheid over cijfers en maat­re­gelen Westplein


14 januari 2016

Motie 3/2016

Constaterende dat:

  • de raad heeft overwogen dat op het Westplein “een reductie naar maximaal 15.000 autobewegingen per dag nodig is” om een oplossing op maaiveld met de uitgangspunten van een stadsboulevard te creëren en daarom heeft besloten “de haalbaarheid van deze uitgangspunten te onderzoeken […] en de effecten op het stedelijk verkeersnetwerk inzichtelijk te maken”[1]
  • het college uitgaat van een groei van de gemeente naar 400.000 inwoners[2],
  • het college heeft berekend dat bij een lager scenario (ca. 380.000 inwoners) een aantal van 15.000 auto’s per dag op het Westplein realistisch is,
  • in opdracht van het CDA is uitgerekend (op basis van dezelfde methodiek) dat bij 400.000 inwoners het aantal auto’s een derde hoger uitkomt, op ca. 20.000 per dag [3],
  • het college in de media (maar niet in de plannen of aan de raad!) heeft gemeld dat er zes verschillende maatregelen mogelijk zijn om het autoverkeer verder terug te dringen indien de groei naar 400.000 inwoners plaatsvindt, maar deze maatregelen niet heeft gespecificeerd of gedeeld met de belanghebbenden die gevraagd werden om een zienswijze.

Overwegende dat:

  • met de besluiten over de bereikbaarheid in het stationsgebied grote ingrepen in het centrum worden gedaan, die voor vele decennia structurerend zullen zijn,
  • het wenselijk is dat gemeentelijke plannen, ook als ze een kortere looptijd hebben, de gevolgen inzichtelijk maken die zij in de verdere toekomst zullen hebben,
  • het wenselijk is dit helder vast te leggen omdat daarmee zowel voor inwoners als voor de raad duidelijk is wat de gevolgen van een plan zijn,

Verzoekt het college:

  • In alle plannen en berekeningen voor het Westplein en omgeving (in ieder geval in Slimme Routes, Slim regelen, slim bestemmen en in de Structuurvisie voor fase 2 van het Stationsgebied) in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van een groei naar 400.000 inwoners,
  • Wanneer dat knelpunten oplevert met de “Toekomstvisie Fase 2 Stationsgebied” of met andere uitspraken van de raad, inzichtelijk te maken welke maatregelen mogelijk zijn en welke het college voornemens is uit te voeren.

Sander van Waveren, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Steven Menke, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

[1] Amendement 2015/55

[2] In het gemeentebericht waarmee SRSRSB ter inzage gelegd wordt, staat het zelfs “Hiermee zet de stad in op een gezonde groei van Utrecht naar 400.000 inwoners in het komende decennium.”

[3] www.cda-utrecht.nl/wp-content/uploads/Analyse-verkeersintensiteiten-SRSRSB-stadsbreed-15-dec-gecorrigeerd.pdf (pagina 12)


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie, S&S, SBU

Tegen

VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Een extra energieagenda

Lees verder

Motie Utrecht en TTIP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer