Raads­bij­drage Actie­pro­gramma Samen Stad Maken op de Utrechtse Manier


21 november 2019

Als Partij voor de Dieren zijn we voorstander van meerdere vormen van directe democratie en hechten we veel waarde aan de bijdrage van onze inwoners bij besluitvorming. We constateren dat het college met dit plan de participatie in de wijk wil vergroten en vooral wil verbreden. We weten dat de wijkraden bestaan uit zeer actieve en betrokken Utrechters, dank bij deze voor al hun inzet. Maar we zien dat er daarnaast ook inwoners zijn die wel willen participeren maar dat niet doen of niet willen binnen het systeem van de wijkraden. Nieuwe vormen van participatie of een andere manier van organiseren, zoals digitaal, incidenteel en op thema meepraten stellen dus meer, andere en nieuwe mensen in staat om betrokken te zijn. Deze punten zien we terug in deze vernieuwde vorm van participatie. Het programma kunnen we dus steunen, vooral ook, omdat:

-het voorstel goed inzet om verbreding van doelgroepen en dat inclusiviteit een kernwoord is. Hoewel dit natuurlijk altijd nog beter kan om de participatie verder te mêleren,
-te waarderen dat het voorstel is gemaakt ook in overleg met de wijkraden en andere organisaties in de wijken.

Twee punten van zorg:

-de wijkraden worden per 1 januari afgeschaft, en de platforms worden pas vanaf dan opgetuigd. Zal de inspreek tijdelijk aan kwaliteitsverlies lijden?
-vanwege de beoogde flexibiliteit hebben die platforms ook nog geen bestendige vorm. Gaat er geen tijd en kwaliteit verloren as platforms te lang gaan werken aan eigen vorm?

Tot slot, de wijkraden konden scherp en kritisch meedenken en mochten dat ook ongevraagd doen. We hopen en verwachten dat deze ongevraagde kritische adviezen ook tot ons blijven komen met dit nieuwe actieprogramma en steunen de motie van de PvdA en DENK op dit punt.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage slotdebat Programmabegroting 2020

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer