Raads­bij­drage debat Coali­tie­ak­koord 2018-2022


7 juni 2018

Ik gooi het maar meteen op tafel. Zo’n coalitieakkoord op hoofdlijnen, ik vind het maar niks. Er staat eigenlijk gewoon niks concreets in. Waardoor je geen idee hebt wat je de aankomende jaren kan verwachten, welke doelen er worden gesteld en waar de Partij voor de Dieren dit college op kan afrekenen over 4 jaar.

Ik noem een paar voorbeelden:

  1. Het college zegt te gaan investeren in groene en blauwe verbindingen, waardoor dieren meer ruimte krijgen. En ze gaan een impuls geven aan groen in de stad met oog voor mens en dier. Maar eigenlijk is dat eigenlijk al staand beleid, we hebben die structuren namelijk al en de impuls staat al in het Groenstructuurprogramma. Dus wat gaan we nu dan concreet anders doen? Komen er meer verbindingen, worden ze beter? Worden ze sneller gerealiseerd? Geen idee. (Maarten: vanaf 2019 staat er een jaarlijks bedrag van 700.000 euro hiervoor gemeld in financiële deel)
  2. Hetzelfde geldt voor klimaatneutraal. Had het vorige college in ieder geval nog de doelstelling op 2030 gezet. Nu is de doelstelling helemaal verdwenen en staat er ‘zo snel mogelijk’. Geen scherp doel, geen afrekenbare tussendoelen: niks.

Amsterdam en dierenwelzijn

En wij maar hoopvol zijn dat we ook nu Amsterdam willen na-apen. In Amsterdam hebben ze namelijk een toch best baanbrekend groen akkoord gesloten. En ook zo lekker concreet in taalgebruik. Ook hier weer enkele voorbeelden:

In Amsterdam wordt als doel gesteld om in 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken te hebben opgeheven. In Utrecht wil dit college “stapsgewijs” het aantal parkeerplaatsen verminderen aan de Oudegracht en op het Janskerkhof.

Amsterdam heeft 10 concrete verbeterpunten als het gaat om dierenwelzijn, van het verhogen van de bijdrage aan de dierenambulance tot het verbieden van de verkoop van levende kreeften. In Utrecht is de zin: Dierenwelzijn heeft onze zorg. Tja… Zo kan ik het ook.

Dit akkoord biedt geen nieuwe perspectieven voor een beter dierenwelzijn in de stad. Daarnaast geeft dit collegeakkoord geen aandacht aan onze consumptie en eetpatronen, terwijl we weten dat de productie en consumptie van dierlijke eiwitten één van de grootste veroorzakers is van klimaatverandering. Wat enorm zonde! Het onderwerp voeding ontbreekt volledig, ook onder het kopje gezonde leefstijl. Een gemiste kans.

Groei
Op de groei van de stad wordt door de coalitiepartijen geen rem gezet en van GroenLinks en D66 had de Partij voor de Dieren dat ook niet verwacht. Maar onze hoop was toch wel gevestigd op de ChristenUnie. Deze partij hebben wij de afgelopen jaren vaak aan onze zijde gehad als het ging om het terugdringen van die groeidrang. Precies een jaar geleden nog stond dit artikel in de Telegraaf: Groei van Utrecht zorgwekkend, waarbij Maarten van Ooijen werd geïnterviewd en hij niet gerust was op de doelstelling van het college om duurzame groei te realiseren.

Want ook al is groei van de stad geen doel op zich, zo wordt gesteld, maatregelen om de groei af te remmen, ontbreken volledig. Sterker nog: evenementen en festivals blijven op grote schaal welkom en er blijft gewerkt worden aan het vestigen van steeds meer bedrijven. Inzetten op groei betekent ook dat er veel nieuwe problemen ontstaan zoals hittestress, wateroverlast, het verdwijnen van groen en het verder toenemen van vervuilend verkeer.

Zoals dagblad Trouw het op 2 juni verwoordde: Het wordt misschien íetsje groener in Utrecht, maar echt veel verandert er helaas niet. Concluderend moeten wij dan stellen: Hoe kan dat nou? GroenLinks de grootste, ChristenUnie in het college en VVD eruit. Dan had het wat ons betreft toch concreet groener en duurzamer gekund. En met alle synoniemen voor willen, ambities en stippen op de horizon, had dit coalitieakkoord beter een andere titel kunnen hebben: Utrecht streeft naar ruimte voor iedereen.

Eva van Esch, 7 juni 2018