Raads­bij­drage gebieds­visie Zuilense Vecht


7 juni 2018

Een visie, het blijft lastig om de waarde ervan in te schatten, omdat het zo’n vaag verhaal is.

Eigenlijk alle afspraken en randvoorwaarden worden pas bij de uitwerking van deze visie bepaald, maar toch moeten we nu al aangeven of we wel of niet instemmen met deze visie.

Voor de Partij voor de Dieren is een aantal dingen van belang.

Essentieel is dat bij de uitwerking van deze visie de compensatie van de vele voetbalvelden (letterlijk!) aan natuurgras die worden opgeofferd, goed geborgd wordt.

Daarom dien ik de motie groencompensatie in.

Naast de opoffering van natuurgras voor bebouwing wordt ook een deel natuurgras vervangen door kunstgras. Kunstgras, óók kunstgras met TPE korrels, is een bedreiging voor het milieu omdat zowel de korrels, de onderlaag en ook het nepgras zélf, bij slijtage micro- en nanoplastics in de omgeving en het grondwater brengt. Juist omdat we met deze visie zo’n vooruitstrevende en nieuwe ontwikkeling inzetten, en ook omdat we zo graag een gezonde stad willen zijn, lijkt het ons mooi deze upgrade van de sportvelden aan te grijpen om te onderzoeken of dit kunstgras niet wat minder milieubelastend kan. Daarom de motie voor zo milieuvriendelijk mogelijk kunstgras.

Voorzitter, ik zou nog veel meer kunnen zeggen over wat er allemaal niet of niet concreet genoeg in deze visie staat (bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, parkeernormen of het soort woningen dat er komt). Maar wat nu voor ligt is niet meer dan een vage visie, dus meer woorden zal ik er vandaag niet aan wijden.

Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage debat Coalitieakkoord 2018-2022

Lees verder

Commissiebijdrage Parkeren en groen Anatomiegebouw Bekkerstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer