Raads­bij­drage Debat De Machi­nerie


5 november 2020

De Partij voor de Dieren vindt nog steeds dat Utrecht erop vooruitgaat als er een vooruitstrevend instituut voor film- en beeldcultuur gevestigd wordt. Daar gaan al onze inwoners, en ik benoem met name ook scholieren en studenten, op vooruit. Filmcultuur is van dusdanige waarde dat het support van de gemeente verdient.

We vinden het belangrijk om niet te vertragen en te zorgen dat onze inwoners snel kunnen gaan deelnemen aan de activiteiten. En we vinden het belangrijk dat er een organisatie komt die ook financieel en zakelijk gezond is en binnen de afgesproken budgetten blijft.

Het was gezien de nadruk die sommige partijen hier in de besluitvorming op leggen netjes geweest als de raad op de hoogte was gesteld van het wijzigen van de rechtsvorm van de organisatie. Voor de Partij voor de Dieren blijft echter voorop staan dat we met de Machinerie filmcultuur de ruimte geven.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Utrecht Circulair 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer