Raads­bij­drage Raads­voorstel Utrecht Circulair 2020-2023


5 november 2020

Voorzitter, een duurzame economie, wie wil dat nou niet? Dat zei ik al in de commissie en dat zeg ik nu weer. Fijn dus dat deze nota er ligt. Waarvan we met het uitgangspunt moeite hebben. Want we hebben de stellige opvatting dat de nota bedoeld is om de economie aan te jagen en dat dat duurzaamheid eerder het middel en dat groei en meer bedrijven het echte doel zijn. U weet dat de Partij voor de Dieren hier anders over denkt dat het college.

Los van hiervan zien we in de nota Utrecht Circulair hoop goede ideeën, en wordt over het algemeen de juiste wegen ingeslagen. Maar: ideeën kunnen concreter, en 1 afslag wordt gemist, daarom heb ik voor vandaag een motie en een amendement.

De motie. In de eerste fase van Utrecht Circulair wordt het basiskamp op orde gebracht en daarna gaan we versnellen. Maar als het basiskamp op orde is, willen wij als raad graag meer weten: wat gaan we doen? Hoe worden de prioriteiten in de praktijk gebracht en vooral: wat zijn de resultaten? Het grote doel in circulair in 2050, maar, op weg daarnaartoe, wat zullen de tussenresultaten zijn en hoe kan de raad die controleren en als nodig bijsturen?

Daarom komen wij, met S&S en CDA, met een motie over concrete en controleerbare doelstellingen die wat ons betreft zeker niet rigide moeten zijn maar kunnen meebewegen in de dynamiek van de circulaire economie.

En over de gemiste afslag: het circulair maken van bestaande bedrijven gaan niet mee in de aanpak, terwijl daar veel winst te behalen is: de bestaande bedrijven kunnen verschonen, kleine en innovatie bedrijven kunnen grote bedrijven daarbij helpen, en op hun beurt daarvan profiteren. De circulaire economie versterkt en er is winst op duurzaamheid. En zo is weer een cirkel rond. De bestaande bedrijven missen vooralsnog in de aanpak, daarom met S&S, CDA en SP een amendement.

Voorzitter, dan nog een vraag, een beetje vooruitkijkend:

In Q1 van 2021 stuurt de wethouder een raadsbrief over hoe de gemeente duurzaam gebruik van hout in de bouw en stad verder wil gaan stimuleren. Het gebruik van hout vinden we interessant, maar we zien wel graag dat het juiste hout gebruikt wordt. Kan de wethouder toezeggen dat de raadsbrief dus ook gaat over het gebruik van verantwoord en duurzaam hout in de breedste zin van het woord (en dan kun je denken aan oorsprong, vervoer, arbeidskosten, etc.)?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Debat De Machinerie

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota Inkoop en Contractmanagement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer