Motie Maak Utrecht Circulair concreet en contro­leerbaar


5 november 2020

Motie 332/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gezien het raadsvoorstel Utrecht Circulair 2020,

Constaterende dat:

 1. Het document Utrecht Circulair barst van de goede intenties, maar dat concrete doelen ontbreken;
 2. De ambitie om in 2050 een circulaire stad te zijn in drie stappen bewerkstelligd gaat worden.

Overwegende dat:

 1. Het document Utrecht Circulair een beschrijving is van goede ideeën en bestaand beleid, en aan de raad weinig grip biedt op hoe de prioriteiten in de praktijk uitgevoerd worden;
 2. In 2023 het ‘basiskamp’ op orde is en de raad dan in positie moet worden gesteld een mening te hebben over de voortgang in de twee vervolgfases op weg naar 2050;
 3. De resultaten die door circulair ondernemen en bouwen gegenereerd worden niet altijd direct kwantificeerbaar te vatten is, maar dat het wel wenselijk is om meer te weten over de voortgang en dat daar doelstellingen voor nodig zijn;
 4. De circulaire economie volop in beweging is met steeds nieuwe ontwikkelingen en doelstellingen vooral iets zegen over de ingezette richting op weg naar 2050;
 5. Doelstellingen niet beperkend en rigide hoeven te zijn, maar graag wel concreet en controleerbaar.

Draagt het college op:

 1. Concrete en controleerbare doelstellingen te formuleren gekoppeld aan elk van de prioriteiten van het raadsvoorstel Utrecht Circulair;
 2. Deze concrete en controleerbare doelstellingen bij het afsluiten van de fase ‘basiskamp’ gereed te hebben en deze aan de raad voor te leggen in een voorstel uiterlijk in 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, S&S
Jantine Zwinkels, CDA


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Amendement Onderzoek versterking en uitbreiding groenstructuur Jaarbeurs

  Lees verder

  Amendement Circulariteit bestaande bedrijven is ook een prioriteit

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer