Amen­dement Onderzoek versterking en uitbreiding groen­structuur Jaarbeurs


15 oktober 2020

Amendement 123/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, gezien het Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Jaarbeurs d.d. 15 oktober 2020, kenmerk 7566136/01

Constaterende dat:

  1. De omgeving van de Jaarbeurs momenteel een versteend grijs gebied is, waar de bestaande groenstructuur minimaal is;
  2. Het vaststellen van de Startnotitie het uitgelezen moment is om in een vroeg stadium kaders mee te geven aan komend onderzoek m.b.t. de Jaarbeurs;
  3. De wethouder in de commissie niet meedeelde voornemens te zijn in de beloofde uitgangspuntenbrief terug te komen op het versterken en uitbreiden van de huidige beperkte groenstructuur;

Overwegende dat:

  1. Gezien de huidige biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis, meer hoogwaardig groen ook in de omgeving Jaarbeurs urgent is;
  2. Het daarom van belang is om in een vroeg stadium ervoor te zorgen dat niet alleen onderzocht wordt hoe de huidige minimale groenstructuur kan worden versterkt, maar ook hoe deze zo veel mogelijk kan worden uitgebreid;
  3. Ook voor “Gezond Stedelijk Leven” de aanwezigheid van hoogwaardig groen vereist is;

Besluit:

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Jaarbeurs d.d. 15 oktober 2020, kenmerk 7566136/01 als volgt aan te vullen: “met dien verstande dat de zin op pagina 6 “Er wordt royaal groen toegevoegd, en bestaande groene structuren worden verbonden”, wordt opgevolgd door: “Onderzocht wordt hoe de huidige groenstructuur zo veel mogelijk kan worden versterkt én uitgebreid. De waarde van het groen voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie is hierbij leidend.”

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, S&S
Tim Schipper, SP
Rick van der Zweth, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, CU, D66

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, Denk, VVD