Amen­dement Circu­la­riteit bestaande bedrijven is ook een prio­riteit


5 november 2020

Amendement 136/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gezien het raadsvoorstel Utrecht Circulair 2020,

Constaterende dat:

  1. Het raadsvoorstel vijf prioriteiten benoemt die in samenhang gehanteerd worden bij de ambitie om in 2050 een circulaire stad te zijn;
  2. Genoemde prioriteiten onder meer het versterken van het vestigingsklimaat en het versterken investeringsklimaat zijn, maar dat het circulair maken van bedrijven die reeds in Utrecht gevestigd zijn, hierbij ontbreekt.

Overwegende dat:

  1. De economie een heel stuk duurzamer wordt als we de kring van grondstoffen volledig sluiten en het hierbij essentieel is dat ook bestaande bedrijven circulair worden;
  2. Een rol van de gemeente bij het circulair maken van bestaande bedrijven wenselijk en noodzakelijk is;
  3. Het circulair maken van bestaande bedrijven een prioriteit is die niet mag ontbreken bij de genoemde drie stappen op weg naar Utrecht Circulair 2050;
  4. De wethouder in de commissie aangaf dat bestaande bedrijven zeker aandacht krijgen in het kader van Utrecht Circulair en het daarmee logisch is om die aandacht een plaats te geven in het raadsvoorstel;
  5. Circulaire nieuwkomers en bestaande bedrijven elkaar kunnen helpen op het gebied van circulariteit.

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Utrecht Circulair 2050 de volgende zinsnede toe te voegen:

“f) Stimuleren en versterken circulariteit Utrechtse bedrijven

Waarmee deze zesde prioriteit in samenhang met de andere prioriteiten onderdeel gaat uitmaken van de drie stappen op weg naar Utrecht Circulair 2050.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, S&S
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Schippers, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD