Raads­bij­drage Raads­voorstel Nota Inkoop en Contract­ma­na­gement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en colle­ge­voorstel 'Beleids­regel drem­pel­be­dragen bij aanbe­steden'


5 november 2020

Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij ervoor gepleit dat dierenwelzijn, duurzaamheid en de Global Goals worden opgenomen in de Nota Inkoop. Vooral het ontbreken van die eerste twee thema’s in de Nota vindt de Partij voor de Dieren echt pijnlijk. Wij willen geen achteruitgang, maar vooruitgang!

De wethouder gaf aan geen sterke bezwaren te hebben tegen het ‘repareren’ van de Nota Inkoop. Misschien flauw om te zeggen, voorzitter, maar deze nota is vergeleken met die uit 2015 wat ons betreft inderdaad defect. Dat wij bovendien niet de enige fractie zijn die vindt dat de nota ontoereikend is in de huidige vorm, wordt wel duidelijk uit het grote aantal ingediende amendementen en moties. Om nog maar te zwijgen over de raadsbrief met aanvullende informatie van maar liefst 12 kantjes die duiding moest geven aan het geheel.

De wethouder wil dat de Nota ‘wendbaar’ blijft, en zij vindt dat dierenwelzijnsbeleid niet in de Nota hoeft, en verwijst naar de website van het MVI Actieplan. In dat MVI Actieplan gaat het weliswaar over dierenwelzijn, maar ook op de website zelf wordt met geen woord over dierenwelzijn gerept. Het actieplan wordt in het laatste kwartaal van 2021 in den brede geüpdatet, en dat is positief, maar dat maakt de nota waar wij vandaag over stemmen natuurlijk nog niet concreter, op dit onderwerp. Extra cru is dat voor heel veel ander beleid wel plaats is in de voorgestelde Nota!

Wij geloven best in de goede intenties van de wethouder: zo gaf zij in de commissie zelfs aan dat dierenwelzijn en duurzaamheid heel belangrijk zijn voor dit college. Dat doet ons natuurlijk deugd, voorzitter. Maar onze oproep aan het college is: maak dan ook duidelijk zichtbaar dat dit prioritaire thema’s zijn, en benoem het beleid gewoon in de Nota Inkoop zelf. Geef aan dat dierenwelzijn een factor van belang is in de gehele gemeentelijke inkoop en specificeer het dan nog uitgebreider in het Actieplan! En daarom komen we met een amendement dat dit regelt.

Voorzitter, u kent onze standpunten rondom duurzaamheid en circulariteit. We willen ambities ook op dit gebied verankerd zien in de nota, en daarom dienen we samen met GroenLinks en D66 het amendement Duurzaam Inkopen in.

Tot slot, voorzitter. Helaas komen de Global Goals in deze Nota niet voor, maar we verwachten dat we ze dan in ieder geval in de volgende Nota wel terug zullen vinden. Kan de wethouder ons de toezegging doen dat de Global Goals in de volgende Nota Inkoop zullen staan? Dank u voor uw aandacht.