Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vrijgave krediet Kanaal­straat - Damstraat en colle­ge­voorstel Vast­stelling IPvE/FO


12 november 2020

We zijn blij dat er nu eindelijk een plan voorligt voor de herinrichting Kanaalstraat – Damstraat. En dat is ook nodig, want de verkeerssituatie is daar onveilig en chaotisch. En complimenten voor het ontwerp: de straten knappen er echt wel van op.

Wel hebben we een aantal punten: verkeer, groen en circulair.

1. Het plan is samen met de buurt gemaakt, de zogeheten buurtvisie, waarbij de bewoners heel nadrukkelijk aangeven minder verkeer willen. En dat is iets wat ook wij willen. Het college kiest niet voor het aanleggen van een fietsstraat, wel eenrichtingsverkeer, maar kan de wethouder nog meer maatregelen treffen die het verkeer doen afnemen? Bijvoorbeeld: krappere vensters voor laden/lossen, en het parkeertarief te verhogen? Graag een reactie van de wethouder.

Bij het kiezen van de juiste klinkers gaan wij er overigens van uit dat deze waterdoorlatend zullen zijn, en niet kunnen zijn, zoals we lezen in het IPvE. Kan de wethouder dit toezeggen?

2. Bomen, voorzitter, u weet dat mijn fractie daar scherp op let. We hebben drie vragen:

-Er gaan bomen sneuvelen, dat is jammer, en we lezen op de ene plek dat minimaal hetzelfde aantal bomen terug gaat komen en op de andere plek gaat het om uitbreiding naar minstens 80 bomen. Kan de wethouder toezeggen dat deze uitbreiding naar minstens 80 bomen er gaat komen?

- De Bomen Effect Analyse zegt niets over de 8 bomen naast de recent aangelegde fietspas naast het moskeeplein. Vraag: klopt onze inschatting dat met deze bomen niets gaat gebeuren?

-Met betrekking tot de goed en matig verplantbare bomen, gaan wij er van uit dat elke verplantbare boom in de buurt terugkomt. Kan de wethouder dit bevestigen?

3. Ook circulaire economie meerdere keren genoemd. Hierover twee korte vragen:
- Kan de wethouder toezeggen dat gebruikte klinkers zoveel mogelijk hergebruikt of herbruikbaar zijn?

-En in het verlengde: Kan de wethouder toezeggen geen nieuwe maar al elders gebruikte containers te plaatsen in dit plangebied?

Tot slot: het vergroenen van de buurt vraagt ook om groene gevels en geveltuinen. Heeft de wethouder hier een plan voor?

Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota Inkoop en Contractmanagement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden'

Lees verder

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel verbod afsteken consumentenvuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer